Barneutvalget (BU): 

Barneutvalget skal bestå av minimum 4 personer tilknyttet barnefotballen. Hovedansvar ivare ta barnefotballens interesser inn mot klubbledelsen og adm. leder. Møtes minimum 1 gang annenhver måned sammen med administrativ leder - rapport avgis styret.

 

Sportslig utvalg (SU)

Sportsutvalget ledes av sportslig-leder og består av engasjerte trenere, en representant for + en ekstern.  Sportslig utvalg har et overordnet sportslig koordinerende ansvar for ungdoms og seniorfotballen og skal påse at sports planens sportslige intensjoner og klubbens retningslinjer følges. Ansvar for trenere gjennom kurs og hospitering ansvar for utviklingen av Fotballgruppas spillere gjennom hospitering i høyere årsklasse og eventuelt samarbeidene eksterne klubber.

 

Her kan du lese mer om Sportslig Utvalg og Barnefotballutvalget