Kjøregodtgjørelser skal fylles ut og alle legitimasjonskrav skal oppfylles av den som har kjørt. Skjema signeres og leveres til gruppeleder eller daglig leder (hvis personen ikke tilhører en gruppe eller er gruppeleder selv) før levering i administrasjonen.

All kjøregodtgjørelse skal være avtalt på forhånd.

Gruppeleder/ daglig leder sjekker at krav er oppfylt og at kjøringen er reell før signering.

Skjemaet leveres deretter til administrasjonen for utbetaling. Lønnsansvarlig sjekker utbetalingene opp mot eventuelle kontrakter/ budsjett og utbetaler dersom alt er i orden.

Kjøregodtgjørelser som overskrider kontraktssummer eller som ikke oppfyller legitimasjonskravene, skal utbetales som lønn. Det samme gjelder dersom det er benyttet for høye satser (statens satser ligger til grunn), eller at grensen på kr 45 000 er overskredet (denne grensen er en særbestemmelse for idretten og gjelder til og fra arbeidsplass). Det gjøres oppmerksom på at kjøring til og fra arbeidsplass (normalt treningsstedet) er skattepliktig og må føres i eget skjema om ønskelig utbetalt.

Krav om godtgjørelser skal sendes inn fortløpende. Administrasjonen må ha signerte skjemaer senest den 8. hver måned for utbetaling den 15.

Skjemaet finner du her i bunn (husk begge sider)