Våre instruktører kan hente sine timelister her. (OBS! Ny versjon – følg bruksanvisningen i skjemaet!)

Som det fremgår av skjemaene vil lønn utbetales den 15. i måneden dersom timeliste er levert i god tid (senest den 6.)

Timelister sendes til den i gruppen som attesterer innen den 8. hver måned (oftest økonomiansvarlige).

Skjema for timelister ligger i bunn