Når du har hatt utlegg som Nesodden IF / en av gruppene skal betale tilbake, skal du:

  • Fylle ut skjema i bunn. excelfil
  • Legg ved bilag (originalt, evt kopi/bildet av bilaget)
  • Få skjemaet attestert (godkjent) av økonomiansvarlig / kasserer i gruppen det gjelder
  • Levere det i administrasjonen på Berger (legge det i den hvite postkassen utenfor NIF-kontoret, evt sende på epost til regnskap@nesoddenif.no)

Fyll ut digitalt i skjema under om du ønsker det. NB: Bilag må scannes eller avfotograferes. Tillatte filformater er jpg og pdf. Max 8 mb pr. fil. Du kan også skrive ut pdf, skrive inn for hånd, og scanne / avfotografere ferdigutfylt skjema.