Hvem omfattes av ordningen?

Ordningen omfatter både ansatte og frivillige over 15 år, og gjelder uansett om personen får lønn for oppgavene som utføres eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad oppgavene vedkommende skal ha innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Trenere, instruktører, lagledere med direkte kontakt med mindreårige eller personer med utviklingshemming, vil alltid ha et ansvars- eller tillitsforhold og være omfattet av ordningen. For andre oppgaver må idrettslaget foreta en konkret vurdering av oppgavene som skal utføres.

Søknad om politiattest for søkere over 18 år (nye rutiner):

 1. Innhent «bekreftelse på formål» (dette får du av administrasjonen på NIF-kontoret; ta kontakt med oss)
 2. Gå til denne siden: https://attest.politi.no/
 3. Logg inn
  Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
  Dette bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke legge ved kopi av legitimasjon.
 4. Valg av formål
  Velg rett formål fra nedtrekksliste i skjema;
  Kategori: Frivillige organisasjoner
  Formål: Frivillige organisasjoner
  Beskrivelse/undertekst som dukker opp: Personer som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for frivillige organisasjoner som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.
 5. Legg ved «bekreftelse på formål» (ref. pkt 1)
  – Du kan skanne eller ta bilde av bekreftelsen hvis du ikke har den digitalt.
  – Sjekk at filen er lett å lese før du sender den ved søknaden din.
  – Følgende filformater er tillatt: docx, doc, pdf, jpg, jpeg, png, tiff, tif.
  – Filen må ikke være større enn 4 MB (4194304 Bytes).
 6. Politiet sender attesten i posten eller via Digipost til søkeren – ikke til idrettslaget.Søkeren må framvise sin politiattest til NIF-administrasjonen (daglig leder eller økonomiansvarlig). Politiattesten skal kun framvises til idrettsforeningen, ikke arkiveres eller oppbevares der.

For søkere under 18 år (15-18 år):

Søkere mellom 15-18 år kan også søke elektronisk på nett om de har Bank-ID! Behandlingstid for digitale søknader er kortere. Følg veiledningen ovenfor. Foresattes signatur skal også lastes opp. Følg veiledning i søknadsportalen.

Ellers søker man via epost – les her hvordan.

 1. Søkeren fyller ut søknadsskjemaet (lastes ned fra politiets hjemmesider her )Husk at dette også må underskrives av foresatt! 
 2. Ta kopi av legitimasjon og legg ved. (Kopimaskin, mobilbilde – alle varianter er tillatt.)
 3. Disse 3 dokumentene sendes sendes på epost til politiattest@politiet.no.
  1. Søknadskjemaet (ferdig utfylt, husk foresattes signatur!)
  2. Bekreftelse på formåls-skjemaet som du har fått og fylt ut
  3. Kopi av legitimasjon (gyldig pass, førerkort eller bankkort med fotografi og signatur)
 4. Politiet sender attesten i posten til søkeren – ikke til idrettslaget.
 5. Søkeren må framvise sin politiattest til NIF-administrasjonen (daglig leder eller økonomiansvarlig). Politiattesten skal kun framvises til idrettsforeningen, ikke arkiveres eller oppbevares der.

Send søknad

 

Gruppestyrene er ansvarlige for at alle trenere og lagledere i Nesodden IF har gyldig politiattest.

Gruppestyrene må derfor snarest og kontinuerlig oversende til administrasjonen liste med navn og adresser på personer som kommer inn under bestemmelsene.

Følgende funksjoner i Nesodden IF må avkreves politiattest før de kan starte opp:

 • Trenere
 • Assistenttrenere
 • Oppmenn
 • Lagledere
 • Øvrig støtteapparat med løpende kontakt med utøvere.

 

Norges idrettsforbund slår fast:
«Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.»

Les gjerne mer her.

Politiattest utstedes gratis.

Personer som ikke kan framvise politiattest uten merknader, kan ikke settes til oppgaver som innebærer tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller funksjonshemmede.

Gruppestyrene er ansvarlige for at alle trenere og lagledere i Nesodden IF har gyldig politiattest.

Gruppestyrene må derfor snarest og kontinuerlig oversende til administrasjonen liste med navn og adresser på personer som kommer inn under bestemmelsene.

Følgende funksjoner i Nesodden IF må avkreves politiattest før de kan starte opp:

 • Trenere
 • Assistenttrenere
 • Oppmenn
 • Lagledere
 • Øvrig støtteapparat med løpende kontakt med utøvere.
 • Instruktører over 15 år

 

Norges idrettsforbund slår fast:
«Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.»

Les gjerne mer her

Politiattest utstedes gratis.

Personer som ikke kan framvise politiattest uten merknader, kan ikke settes til oppgaver som innebærer tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller funksjonshemmede.

Rett vs. plikt ifm innhenting av politiattest

Dersom vedkommende skal utføre en ny oppgave for idrettslaget, har idrettslaget rett til å kreve fremvist en ny attest dersom den nye oppgaven også innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.  I så fall er det viktig at idrettslaget i sin bekreftelse til politiet, skriver at vedkommende skal utføre en ny oppgave som krever politiattest. Nye oppgaver vil være å bytte funksjon, eller å bytte lag/gruppe som man er trener eller lagleder for, for eksempel en ny sesong.  En trener i idrettslaget som fungerer i tre år, slipper å be om ny politiattest hver sesong/hvert år, men må søke om ny attest etter tre år.

Selv om idrettslaget har rett til å kreve fremleggelse av ny politiattest hver gang vedkommende skal utføre en ny oppgave, er det likevel ingen plikt til å fremlegge en ny attest med mindre idrettslaget selv ønsker det. NIF har bestemt at denne plikten først inntrer tre år etter utstedelsesdatoen. Da må vedkommende alltid innhente og fremvise ny attest, forutsatt at det foreligger et grunnlag for å innhente.

Idrettslaget har med andre ord rett til å kreve en ny politiattest for hver gang det tildeles en ny oppgave i idrettslaget, men ingen plikt til dette før det er gått tre år.