Nesodden Idrettsforening fokuserer på antidoping og verdiarbeid. Idrettslagene spiller en viktig rolle i verdi- og antidopingarbeidet. Her skapes utøverens verdier og holdninger for årene fremover. Doping er en utfordring i ungdoms- og treningsmiljøer i Norge, og ikke bare i internasjonal toppidrett. Nesodden Idrettsforening skal være en tydelig verdiformidler for ren idrett og skape et trygt oppvekstmiljø for unge.

I januar 2016 ble Nesodden IF sertifisert som Rent Idrettslag. Nesodden IF Ski ble sertifisert som rent idrettslag allerede i desember 2015; les mer her. Utøverne 15 år og eldre som deltar i Skiteam Follo har gjennomgått e-læringskurset Ren Utøver.

Fra og med senhøst 2016 startes arbeidet med å få alle våre utøvere over 15 år sertifisert som rene utøvere.

Mer informasjon om Ren idrett og antidoping finnes her: http://www.antidoping.no/ren-idrett/