ÅRLIGE MØTER GRUPPENE, NESODDEN IF

 • mandag 3. februar Skøyter kl. 18.30 barnehagen
 • mandag 3. februar Bryting kl. 19.00 Annas Hybel
 • onsdag 5. februar Bordtennis kl. 18.00 barnehagen
 • mandag 10. februar Friidrett kl. 19.00 NIF-huset
 • mandag 10. februar Orientering kl. 19.00 barnehagen
 • tirsdag 11. februar Ski kl. 18.30 NIF-huset
 • torsdag 13. februar Innebandy kl. 19.00 barnehagen
 • torsdag 13. februar Turn kl. 19.00 NIF-huset
 • tirsdag 25. februar Basket kl. 19.00 NIF-huset
 • tirsdag 25. februar Taekwondo kl. 19.00 barnehagen
 • torsdag 27. februar Fotball kl. 18.00 NIF-huset

Innkalling til årsmøte i Nesodden IF

Hovedstyret innkaller herved til årsmøte i Nesodden IF.

Årsmøtet avholdes tirsdag den 31.mars 2020 kl 18.00 i NIF-huset i Berger Idrettspark.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 13. mars 2020 post@nesoddenif.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.nesoddenif.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Nesodden IF
Hovedstyret