Skip to content

Referat og dokumenter fra årsmøtet 2021

Her blir det fortløpende lagt ut dokumenter og referat fra årsmøtet i Nesodden IF 2021.

Årsmøte – saksliste

Saksliste og saksdokumenter for årsmøte 2021i Nesodden IF

Sak nr 7 – Forretningsorden årsmøte 2021

Sak nr 8 – Behandle Nesodden IFs årsberetninger

Årsberetning Nesodden IF 2020

Gruppenes årsberetninger

Sak nr 9 – Behandle idrettsforeningens regnskap

Kontrollutvalgets årsberetning

Nesodden IF signert revisjonsberetning

Sak nr 10 – Behandle innkomne forslag og saker

Sak nr 10.1

Sak nr 11 – Fastsette medlemskontingent

Sak nr 12 – Vedta idrettsforeningens budsjett

Sak nr 13 – Behandle idrettsforeningens organisasjonsplan

Sak nr 14 – Avholde valg

Sak nr 14.1 – 14.16 Valg

Sak nr 14.17 – Valg av kontrollutvalg

Sak nr 14.18 – Valg av representanter til ting og møter

Sak nr 14.19 Hovedstyrets innstilling til valgkomité

Sak nr. 15 – Engasjere statsautorisert registrert revisor