NIFs administrasjon er delvis permitterte pga Korona utbruddet.

Nesodden IFs kontor er betjent hver tirsdag kl. 10.00-15.00

Ellers jobbes det fra hjemmekontor, som myndighetene anbefaler.

Kontakt: Daglig leder Arild Andreassen, telefon 900 66 909, dagligleder@nesoddenif.no