Utstyrsdekning

Man skal i utgangspunktet skatte av alle ytelser man mottar.

Det finnes unntak, jf. generelle skatteregler. Ett unntak er at man skattefritt kan få dekket utstyr man trenger i jobben/vervet man skal utføre. Dette betyr at en trener kan få dekket utstyr som det er rimelig at han/hun trenger i jobben. Her må det foretas skjønnsmessige vurderinger av klubben.

I denne rutinen er det gjort et forsøk på å ta denne vurderingen for de ulike vervene vi har i klubben slik at praksisen blir mest mulig lik i de ulike gruppene. Dette er ment som maksimumsuttak, gruppene må selv avgjøre hva de ønsker og hva de har økonomi til å dekke.

– Uttak fra E-huset:

Fra og med 2014 skal E-huset motta lister fra idrettsforeningen på hvem som kan motta utstyr og innenfor hvilken kostnadsramme. E-huset deler kun ut i forhold til denne listen. E-huset fakturerer Nesodden IF for uttak. Kostnadene blir deretter fordelt på de respektive gruppene.

– Nesodden IFs grenser for uttak av utstyr:

Trener i stilling der vedkommende jobber mer enn 6 timer pr uke: Det kan dekkes utstyr som er nødvendig for inntil kr 5000,- (innendørsidrett) / 6500,- (utendørsidrett) pr år. Dette baseres på to komplette treningsdrakter med logo på overdel, en ytterjakke med idrettslagets logo (for utendørsidretter), ett par joggesko og ett par fotball-/andre nødvendige sko til trening.

Trener i stilling der vedkommende jobber mindre enn 6 timer pr uke: Det kan dekkes utstyr som er nødvendig for inntil kr 3-4000,- pr år. Dette baseres på en trenings-drakt, en ytterjakke med idrettslagets logo (for utendørsidretter) og ett par sko til trening.

Lagledere/hjelpetrenere trenger omtrent samme som trener i liten stilling. Maks-grense kr 3000,-.

Spillere/utøvere (A-lag og konkurranseutøvere) kan få dekket inntil samme sum som trenere i stor stilling (basert på 3 treningsdrakter og to-tre par sko).

I tillegg kan utøvere og trenere i de idretter der personlig spesialutstyr er nødvendig kunne få dette dekket innen rimelige grenser (f.eks enkelt skiutstyr til skitrenere).

Styremedlemmer og administrativt ansatte representerer klubben og stiller på diverse arrangementer der det er naturlig å stille i treningstøy/fritidstøy med klubblogo. Disse kan derfor få dekket inntil ett komplett sett treningstøy med logo på overdel, joggesko samt ytterplagg (for utendørsidretter og hovedlaget) med logo. Maksgrense: 4500,- (for de som trenger ytterjakke) / 3000,- for innendørsidretter.

Det er viktig at gruppestyrene påser at utstyret som gis bort er relatert til vervene. Man kan ikke kjøpe andre produkter for den tildelte summen, da det vil bli skattepliktig.

Drakter/jakker som benyttes i stevner/kamper eller annen representasjon skal ha NIF-logoen på og være i idrettslagets farger.

Husk at du representerer Nesodden IF når du har drakt med logo på!

Back to Top