Utleie av lokaler

NIF-huset

NIF-huset ligger i naturskjønne omgivelser i Berger Idrettspark og er et flott lokale for ulike typer arrangementer; møter, jubileer, selskaper, konfirmasjon, bryllup, o.l.

Det er kapasitet for opp til 120 personer, og vi har dekketøy til 80.

Leietakere må være over 25 årVi presiserer at vi ikke leier ut ifm ungdomsfester. Dette er i tråd med våre verdier som en Ren Idrettsforening og av hensyn til sikkerhet og ivaretakelse av vår eiendom. Foresatte har dermed ikke anledning til å leie for sine ungdom under 25 år.

Priser

Tilstelninger og møter i regi av gruppene i idrettslaget er gratis.

For private arrangementer er prisene som følger:

Priser – Helg

Fredag fra kl. 17.00 til lørdag kl. 10.00, kr. 3500,- inkl. 2 t. gulvvask + kr. 600 i depositum

Lørdag fra kl. 12.00 til søndag kl. 10.00 (22 timer): kr. 3500,- inkl. 2 t. gulvvask + kr. 600 i depositum

Tilgang til sal for dekking osv. fra fredag kl. 17.00: kr. 400,- i tillegg

Tilgang til sal for opprydding fram til søndag kl. 16.00: kr. 400,- i tillegg

Søndag fra kl. 12.00 og ut dagen: kr. 1500 (inkl. gulvvask) + kr. 600,- i depositum

Vi tilbyr ikke timeleie.

Pris – Hverdager

Hverdag dagtid: utleid til barnehage

Hverdag kveldstid: fra kl.17.00 til kl. 22.00, kr.1500,- (inkl. gulvvask) + kr. 600,- i depositum

Rabatt for medlemmer ved utleie

Medlemmer i Nesodden Idrettsforening har kr. 300,- i rabatt på stor utleie og kr. 200,- på liten utleie.

Utleiereglement

Utdypende informasjon om lokaler/leieforhold kan leses her: betingelser ved leie av NIF-huset.

Vi gjør oppmerksom på at leietaker forplikter seg til å meddele om skader på inventar eller utstyr og dekke alle kostnader for utbedring/nyinnkjøp (punkt 4 i avtalen.)

NB! Vi tilbyr dessverre ikke utleie i julimåned; dette pgå vedlikeholdsarbeid. Vi leier heller ikke ut i julen/romjulen.

Klubbhuset (barnehagen)

Benyttes av foreningens grupper og interne møter – leies ikke ut til andre.

 

For booking

Ta kontakt med administrasjonen på tlf. 66 91 74 77 eller på e-post post@nesoddenif.no.

Vi ønsker følgende informasjon fra leietaker:

Ønsket leiedato/tid
Ansvarlig leietager (over 25 år – se teksten over for betingelser.)
Epost
Mobilnr
Konto for tilbakebetaling av depositum

 

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke tar i mot bookinger av private arrangementer mer enn 3 måneder i forveien. Dette er fordi våre idrettsgrupper skal ha fortrinnsrett for sine arrangementer. Ta likevel kontakt, så noterer vi dato for bookingen. Man blir da kontaktet ca 3 måneder før ønsket utleiedato for endelig bekreftelse og evt. avtaleinngåelse.

 

(sist oppdatert 11.01.2017 / AIN)

Back to Top