Timelister

Våre instruktører kan hente sine timelister her.

Som det fremgår av skjemaene vil lønn utbetales den 15. i måneden dersom timeliste er levert i god tid (senest den 8.) og skattekort er innlevert på forhånd (eller senest samtidig med første timeliste). Timelister sendes til den i gruppen som attesterer (oftest økonomiansvarlige) for å deretter sendes til administrasjonen for videre behandling og lønnsutbetaling.
(sist oppdatert 22.03.2017 / AIN)

Back to Top