Hovedstyret

Hovedstyret i Nesodden IF 2018/2019

Nye styremedlemmer velges hvert år ved årsmøtet som skal avholdes innen utgangen av mars. Denne listen oppdateres etter årsmøtet.

Nesodden IF Hovedstyret 2018/2019

Hovedstyret Rolle Periode Mobil Epost
Pettersen, Erik Leder 2018-2019 901 83 936 styreleder@nesoddenif.no
Martinsen, Jan Nestleder 2017-2019 971 15 776 jansnla@gmail.com
Gjeldvik, Trude Medlem 2018-2019  997 02 516 trude.gjeldvik@sunnaas.no
Kringlebotn, Marianne Medlem 2017-2019 926 66 778 mar-krin@online.no
Løkkevik, John Willy Medlem 2018-2019 900 32 201 john.tove.123@gmail.com
Strøm, Carl Anton Medlem 2018-2019 410 37 707 carlanton.strom@gmail.com
Goyer, Pia Medlem 2018-2019 996 08 940 pia.goyer@gmail.com
Helsingen, Arne Medlem 2018-2019 408 56 975 arne.helsingen@nrk.no
Elton, Thomas Varamedlem 2018-2019 900 93 530 thomas@dronte.no
Kjærnes, Heidi  Varamedlem 2018-2019 408 42 804 heidi@kjaernes.no

Møtedatoer

Datoer for styremøter for Nesodden IF Hovedstyret legges ut her;

Møtelokalet og klokkeslett kunngjøres fortløpende.

Referater fra tidligere møter finnes her.

Back to Top