Støtteordninger for avgifter i Nesodden IF

Flest mulig, lengst mulig – uten økonomiske barrierer

Nesodden IF vil ha fleste mulig med, lengst mulig. I flere år har vi fått midler fra Nesodden Kiwanis Club for å kunne gi en håndsrekning til de som trenger det for å være med i våre ordinære idrettstilbud. Disse midlene er også blitt brukt for å gjøre det mulig for barn og unge å delta på cuper og turneringer sammen med laget sitt – viktige arenaer for fellesskap og samhold både idrettslig og sosialt. Mer informasjon om støtte for treningsavgifter kan fåes ved å ta kontakt med administrasjonen på NIF-kontoret; send en epost til stotte@nesoddenif.no.

Nesodden IF har ny søkt og fått tildelt midler fra Bufdir for å kunne hjelpe enda familier som trenger det. Prosjektet vårt heter «Kiwanisfondet» og bygger på støtten vi får fra Nesodden Kiwanis Club hvert år. Midlene fra Bufdirs tilskuddsording mot barnefattigdom 2017 er øremerket ferieaktiviteter for barn og unge i regi av Nesodden idrettsforening i 2017 og 2018. Man kan søke støtte fra Kiwanisfondet for;

For å søke støtte for ferieaktiviteter, fyll ut søknadsskjemaet (se under) og send den til stotte@nesoddenif.no. Søknadene behandles konfidensielt.

 

 

Back to Top