Om familiemedlemskap i Nesodden IF

Det vises til Lover for Nesodden IF;

§2 Organisasjon

Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

§5 om Medlemskap

Medlemskap i idrettsforeningen er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

Idrettslaget skal føre medlemslister.


I Nesodden IF tilbyr vi både enkeltmedlemskap og familiemedlemskap. Medlemskap er personlig. Familiemedlemskap er betegnelsen på rabattert kontingent; individene i familien må be om å bli meldt inn.

Ved overgang fra enkelt medlemskap til familiemedlemskap registreres den 3.personen i medlemsystemet. I praksis er dette oftest et barn, og i noen tilfeller en forelder som har et tillitsverv i foreningen og skal da ha medlemskap.

I tilfeller hvor familiemedlemskapet kun omfatter barn, blir foreldre først registrert i medlemsystemet ved forespørsel der fulle navn, fødselsdato og kontaktinformasjon oppgis for å fullføre registreringen.

Vi presiserer; foreldre må be om å bli meldt inn i et familiemedlemskap i Nesodden IF. Medlemskap kreves for å ha tale- og stemmerett både på årsmøtet og i gruppenes årlige møter.

Back to Top