Retningslinjer for Ansettelse i Nesodden IF

Retningslinjer for Ansettelse i Nesodden IF

Hensikten med disse retningslinjene er å sikre en åpen og lovlig prosess.

Retningslinjer gjelder for ansettelser i Hovedlaget og gruppene.

 

Daglig leder og styreleder er i ansettelsesutvalg for ansettelse av personale i Nesodden IF / gruppene ihht beløpene oppgitt i fullmaktsmatrisen, vedtatt av Hovedstyret 28.06.2016;

 • Daglig leder har fullmakt til å inngå avtaler på vegne av idrettslaget etter budsjett, avgrenset til kr 100.000; kan delegeres til økonomiansvarlig.
 • Gruppeleder har fullmakt til å inngå avtaler, som vedrører egen gruppe, på vegne av idrettslaget avgrenset til kr 15.000.

Beskrivelse av prosess

 1. Forme stillingsbeskrivelsen og utlysningstekst som godkjennes av Administrasjonen.
 2. Lyse ut stilling med 3 ukers svarfrist i aktuelle fora; søknader sendes til post@nesoddenif.no .
 3. Motta søknader, send bekreftelse om at søknaden er blitt mottatt, kartlegge og evaluere søknader og eventuelt innkalle aktuelle kandidater til intervju.
 4. Innkomne søknader skal sendes til administrasjonen som lager søkerliste som oversendes til gruppestyret.
 5. Innkalle kandidater til intervju, med minst 3 intervjuere (gruppeleder, daglig leder + en til)
 6. Booke møtelokale, forberede til intervju og sørge for et forberedt møtelokale
 7. Evaluering av innkalte kandidater
 8. Ansettelse besluttes av ansettelsesutvalget.
 9. Sende svar til alle kandidater og begrunne beslutningen.

 

Vedtatt av Hovedstyret 23.mai 2017.
Revidert av Hovedstyret 22.august 2017.

Back to Top