Politiattest

Søknad om politiattest for søkere over 18 år (nye rutiner):

 1. Innhent «bekreftelse på formål» (dette får du av administrasjonen på NIF-kontoret; ta kontakt med oss)

 2. Gå til denne siden: https://attest.politi.no/

 3. Logg inn
  Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
  Dette bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke legge ved kopi av legitimasjon.

 4. Valg av formål
  Velg rett formål fra nedtrekksliste i skjema;
  Kategori: Frivillige organisasjoner
  Formål: Frivillige organisasjoner
  Beskrivelse/undertekst som dukker opp: Personer som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for frivillige organisasjoner som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.
 5. Legg ved «bekreftelse på formål» (ref. pkt 1)
  - Du kan skanne eller ta bilde av bekreftelsen hvis du ikke har den digitalt.
  - Sjekk at filen er lett å lese før du sender den ved søknaden din.
  - Følgende filformater er tillatt: docx, doc, pdf, jpg, jpeg, png, tiff, tif.
  - Filen må ikke være større enn 4 MB (4194304 Bytes).

 6. Politiet sender attesten i posten eller via Digipost til søkerenikke til idrettslaget.

  Søkeren må framvise sin politiattest til NIF-administrasjonen (Bernt Nohr eller Kari Nørbech). Politiattesten skal kun framvises til idrettsforeningen, ikke arkiveres eller oppbevares der.

For søkere under 18 år (15-18 år):

Søkere mellom 15-18 år kan også søke elektronisk på nett om de har Bank-ID! Behandlingstid for digitale søknader er kortere. Følg veiledningen ovenfor. Foresattes signatur skal også lastes opp. Følg veiledning i søknadsportalen.


Ellers søker man via epost - les her hvordan.

 1. Søkeren fyller ut søknadsskjemaet (lastes ned fra politiets hjemmesider her )Husk at dette også må underskrives av foresatt
 2. Ta kopi av legitimasjon og legg ved. (Kopimaskin, mobilbilde - alle varianter er tillatt.)
 3. Disse 3 dokumentene sendes sendes på epost til politiattest@politiet.no
  1. Søknadskjemaet (ferdig utfylt, husk foresattes signatur!)
  2. Bekreftelse på formåls-skjemaet som du har fått og fylt ut
  3. Kopi av legitimasjon (gyldig pass, førerkort eller bankkort med fotografi og signatur)
 4. Politiet sender attesten i posten til søkerenikke til idrettslaget.
 5. Søkeren må framvise sin politiattest til NIF-administrasjonen (Bernt Nohr eller Kari Nørbech). Politiattesten skal kun framvises til idrettsforeningen, ikke arkiveres eller oppbevares der.

 

 

(sist oppdatert 30.06.2017 / AIN)

Gruppestyrene er ansvarlige for at alle trenere og lagledere i Nesodden IF har gyldig politiattest.
Gruppestyrene må derfor snarest og kontinuerlig oversende til administrasjonen liste med navn og adresser på personer som kommer inn under bestemmelsene.

Følgende funksjoner i Nesodden IF må avkreves politiattest før de kan starte opp:

 • Trenere
 • Assistenttrenere
 • Oppmenn
 • Lagledere
 • Øvrig støtteapparat med løpende kontakt med utøvere.

Norges idrettsforbund slår fast:
«Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.»

- Les gjerne mer HER.

Politiattest utstedes gratis.


Personer som ikke kan framvise politiattest uten merknader, kan ikke settes til oppgaver som innebærer tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller funksjonshemmede.

Back to Top