Nesodden IF Skiskole

Nesodden IF Skiskole – nybegynnertilbud for barn

Dessverre kan vi ikke tilby skiskole januar/februar 2018 da det er utfordringer utenfor vår kontroll knyttet til snøproduksjon denne vinteren.

Vi håper å kunne tilby skiskole i igjen i 2019!

(sist oppdatert 08.12.2017/AIN)

Nesodden IF Skiskole januar/februar 2017

Om Nesodden IF Skiskole 2017

Skiglede og utvikling gjennom lek

Vårt fokus er at barna skal ha det gøy på ski og programmet tilpasses barnas ferdigheter og forutsetninger. Skiskolen er en unik arena både for positive skiopplevelser og for å utvikle barnas motoriske ferdigheter. Vi velger stort sett å kjøre kurset uten bruk av staver, da er det enklere for barna å lære tyngdeoverføring og balanse uten. Siste kursdag er ekstra stas, da legger vi opp til en morsom vri på skiskolen og avslutter med kjeks, saft og medaljeseremoni.

Hvem kan delta på skiskolen?

For å delta på skiskolen må barnet være født i 2009, 2010, 2011 eller 2012.
Vårt kurstilbud passer for nybegynnere til og med 2.klasse.
Vår skiskole vil ha 8-12 barn per instruktør, avhengig av alder.

Når arrangeres Nesodden IF Skiskole?

Kurset går over fem lørdager i vinter, 14.januar – 11.februar 2017.
Det er 5 kursdager á 75 minutter, med 2 partier per kursdag. Hvert parti vil ha aldersinndelte grupper.
1.parti er kl.9:30 – 10:45
2.parti er kl. 11:15 – 12:30
Man velger ønsket parti ved påmelding.

Hva koster det å delta?

Å delta på skiskole koster kr 1.300,-. Dersom barnet har betalt medlemskontingent 2017 i Nesodden IF, enten ved enkeltmedlemskap eller familiemedlemskap, gis det medlemsrabatt på kr. 200, dvs kr. 1.100,-. (Faktura for medlemskontingent 2017 sendes ut 7.desember 2016.) Om du er i tvil om barnet er medlem, kan du sjekke dette selv på MinIdrett>Medlemskap. Evt. ta kontakt med NIF-kontoret på tlf 66 91 74 77 mellom kl 9-16.

Det er viktig for oss at alle barn skal kunne delta uavhengig av familiens økonomi. Ta derfor kontakt med oss dersom det er behov for noe støtte ifm deltakelse. Vedr utstyr – se lengre ned for info om utlånsmuligheter.

Hvordan melder jeg på mitt barn?

Påmelding skjer etter førstemann-til-mølla prinsippet ved å sende epost til post@nesoddenif.no, med «Påmelding Skiskole» i emnefeltet og følgende informasjon i meldingsteksten:

 • Barnets fulle navn
 • Fødselsdato
 • Adresse
 • Epostadresse
 • Mobiltelefon/navn til foresatte 1
 • Mobiltelefon/navn til foresatte 2
 • Hvilket parti man ønsker, enten:
  • 1.parti kl. 9:30-10:45
  • 2.parti kl. 11:15-12:30
 • Jeg gir tillatelse at det kan tas bilder av mitt barn for bruk i publikasjoner/markedsføring (bilder trykkes uten navn.) JA / NEI 

Foresatte vil motta påmeldingsbekreftelse på epost i løpet av 2-4 dager.

Hvordan/når betaler jeg?

Faktura for kursavgift sendes i løpet av uke 2 på epost til adressen oppgitt i påmeldingen med 7 dagers betalingsfrist. Vi gjør spesielt oppmerksom på at påmelding er bindende og at eventuell avmelding må skje før oppstart, dvs innen fredag 13.januar. Dette fordi vi har begrensede antall plasser på skiskolen og ønsker å kunne tilby plassen videre til et annet barn på venteliste.

Hva hvis mitt barn blir syk og ikke kan komme på en av kursdagene?

Kurset betales for i sin helhet, og det vil ikke gis refusjon for sykdom/dager uten oppmøte.

Om våre instruktører

Våre instruktører er hovedsakelige ungdommer fra lokalmiljøet som har gode skiferdigheter og er interessert i jobbe med barn. Våre instruktører kurses av skiskolelederne som arrangerer mini-skiinstruktørkurs. Vi stiller med én instruktør pr. 8-12 barn under skiskolen.

 

Hva må jeg vite som forelder?

Om Nesodden IF Skiskole 2017

Skiglede og utvikling gjennom lek

Vårt fokus er at barna skal ha det gøy på ski og programmet tilpasses barnas ferdigheter og forutsetninger. Skiskolen er en unik arena både for positive skiopplevelser og for å utvikle barnas motoriske ferdigheter. Vi velger stort sett å kjøre kurset uten bruk av staver, da er det enklere for barna å lære tyngdeoverføring og balanse uten. Siste kursdag er ekstra stas, da legger vi opp til en morsom vri på skiskolen og avslutter med kjeks, saft og medaljeseremoni.

Hvem kan delta på skiskolen?

For å delta på skiskolen må barnet være født i 2009, 2010, 2011 eller 2012.
Vårt kurstilbud passer for nybegynnere til og med 2.klasse.
Vår skiskole vil ha 8-12 barn per instruktør, avhengig av alder.

Når arrangeres Nesodden IF Skiskole?

Kurset går over fem lørdager i vinter, 14.januar – 11.februar 2017.
Det er 5 kursdager á 75 minutter, med 2 partier per kursdag. Hvert parti vil ha aldersinndelte grupper.
1.parti er kl.9:30 – 10:45
2.parti er kl. 11:15 – 12:30
Man velger ønsket parti ved påmelding.

Hva koster det å delta?

Å delta på skiskole koster kr 1.300,-. Dersom barnet har betalt medlemskontingent 2017 i Nesodden IF, enten ved enkeltmedlemskap eller familiemedlemskap, gis det medlemsrabatt på kr. 200, dvs kr. 1.100,-. (Faktura for medlemskontingent 2017 sendes ut 7.desember 2016.) Om du er i tvil om barnet er medlem, kan du sjekke dette selv på MinIdrett>Medlemskap. Evt. ta kontakt med NIF-kontoret på tlf 66 91 74 77 mellom kl 9-16.

Det er viktig for oss at alle barn skal kunne delta uavhengig av familiens økonomi. Ta derfor kontakt med oss dersom det er behov for noe støtte ifm deltakelse. Vedr utstyr – se lengre ned for info om utlånsmuligheter.

Hvordan melder jeg på mitt barn?

Påmelding skjer etter førstemann-til-mølla prinsippet ved å sende epost til post@nesoddenif.no, med «Påmelding Skiskole» i emnefeltet og følgende informasjon i meldingsteksten:

 • Barnets fulle navn
 • Fødselsdato
 • Adresse
 • Epostadresse
 • Mobiltelefon/navn til foresatte 1
 • Mobiltelefon/navn til foresatte 2
 • Hvilket parti man ønsker, enten:
  • 1.parti kl. 9:30-10:45
  • 2.parti kl. 11:15-12:30
 • Jeg gir tillatelse at det kan tas bilder av mitt barn for bruk i publikasjoner/markedsføring (bilder trykkes uten navn.) JA / NEI 

Foresatte vil motta påmeldingsbekreftelse på epost i løpet av 2-4 dager.

Hvordan/når betaler jeg?

Faktura for kursavgift sendes i løpet av uke 2 på epost til adressen oppgitt i påmeldingen med 7 dagers betalingsfrist. Vi gjør spesielt oppmerksom på at påmelding er bindende og at eventuell avmelding må skje før oppstart, dvs innen fredag 13.januar. Dette fordi vi har begrensede antall plasser på skiskolen og ønsker å kunne tilby plassen videre til et annet barn på venteliste.

Hva hvis mitt barn blir syk og ikke kan komme på en av kursdagene?

Kurset betales for i sin helhet, og det vil ikke gis refusjon for sykdom/dager uten oppmøte.

Om våre instruktører

Våre instruktører er hovedsakelige ungdommer fra lokalmiljøet som har gode skiferdigheter og er interessert i jobbe med barn. Våre instruktører kurses av skiskolelederne som arrangerer mini-skiinstruktørkurs. Vi stiller med én instruktør pr. 8-12 barn under skiskolen.

 

Back to Top