Medlemskontingent

Den årlige medlemskontingenten vedtas hvert år av årsmøtet, og kan da bli regulert.

For å være medlem og spilleberettiget må både kontingent og treningsavgift betales hvert år og ved forfall av faktura. Vi oppfordrer til bruk av onlinebetaling via Min Idrett.

Som medlem plikter du å følge de til enhver tid gjeldende lover og regler som fastsettes av årsmøtet, og de retningslinjer som gis av foreningens styre. Eventuell utmelding må skje ved skriftlig varsel til foreningen; post@nesoddenif.no.

Adresseforandring gjøres umiddelbart ved innlogging på https://minidrett.nif.no/.

Ved utelatelse av betaling frafaller du medlemsrettighetene, spilleberettigelsen og klubbens forsikring (gjelder ikke støttemedlemmer).

Les gjerne mer medlemskap hos oss her (fordeler, betingelser, hva medlemskontingent brukes til.)

 


For 2018 er medlemskontingent satt til;

Enkeltmedlem 400,-
Familiemedlemskap

(2 foreldre / foresatte + barn t.o.m. 18 år i samme husstand)

900,-
Støttemedlem 200,-

Back to Top