Bli sponsor

Vil din bedrift bli samarbeidspartner med Nesodden IF?

Nesodden IF er med sine rundt 2500 medlemmer et av Norges største breddeidrettslag og en betydelig samfunnsaktør på Nesodden. Vi kan tilby din bedrift en rekke ulike typer annonsering og markedsføring i tilknytning i våre medier og arrangementer. Annonsering og profilering gjennom Nesodden IF treffer foreningens utøvere, medlemmer, familiemedlemmer og Nesoddinger spesielt, men også et større publikum fra fortrinnsvis Follo, Oslo, Akershus og Østfold hvor klubben deltar på eksterne arrangementer og har besøkende fra på sine anlegg. Ved å benytte deler av markedsbudsjettet på en markeds- og sponsoravtale med Nesodden IF støtter bedriften også det viktige arbeidet foreningen gjør barn, ungdom og voksne på Nesodden. Det er god sosial politikk for bedriften og positivt for bedriftens omdømme å kunne assosiere seg med å støtte opp frivilligheten. Alle midler går til drift og utvikling av foreningens arbeid for fysisk aktivitet, fremmet folkehelse og gode oppvekstvilkår for barn og ungdom.

Nesodden IF har som mål å være en profesjonell samarbeidspartner for sine sponsorer. For mer informasjon hva kan tilby din bedrift, kontakt markedsansvarlig i Nesodden IF:

Henrik Johansen, mobil 472 89 538, e-post marked@nesoddenif.no.

Back to Top