Ledige stillinger

Vil du jobbe for gode oppvekstvilkår for barn og unge på Nesodden?

Nesodden IF har en administrasjon bestående av 3 fulltidsstillinger. I tillegg er det ansatte i ulike stillingsprosenter i gruppene våre.

Ledige/utlyste stillinger i foreningen legges ut her – se under for aktuelle stillinger nå.

Besitter du kvalifikasjoner og egenskaper som vi ser etter, håper vi å høre fra deg!


 

Daglig leder – Nesodden idrettsforening – 100 % stilling

Foreningens daglige leder gjennom mange år går av med pensjon høsten 2017, og vi søker hans etterfølger.

Daglig leder har overordnet ansvar for foreningens administrative drift og sportslige utvikling. Dette innebærer blant annet ansvar for kontakt med de ulike gruppene i foreningen, politiattester, Aktiv på Dagtid og Idrettsskole, drift av bygningsmasse, søknader om tilskudd, samordnet rapportering og lisensregistrering. Videre tilligger det stillingen å være ansvarlig for klubbutvikling i tråd med klubbens visjoner, å sikre medlemsutvikling i tråd med befolkningsutviklingen i kommunen, samt overordnet ansvar for oppfølging av klubbens organisasjons- og handlingsplan.  Daglig leder er leder av Nesodden idrettsforenings administrasjon som består av 3 fulltidsstillinger.

Nesodden idrettsforening ønsker seg en visjonær daglig leder med følgende bakgrunn og personlige egenskaper:

 • Administrasjons- og organisasjonskunnskap, samt relevant erfaring
 • Lederegenskaper
 • Gjennomføringsevne
 • Til stillingen ligger utstrakt myndighetskontakt, representasjon og medlemskontakt, og daglig leder må være en nettverksbygger som evner å arbeide strategisk for å nå foreningens mål innenfor de ulike områdene
 • Idrettsfaglig bakgrunn vil være en fordel som leder av en idrettsforening, men kan kompenseres med relevant erfaring og personlig egnethet

Vi tilbyr en stilling med stort rom for utvikling innenfor rammer fastsatt av Norges idrettsforbund og Nesodden idrettsforenings årsmøte. Klubbens administrasjon har sitt arbeidssted i nydelige omgivelser i Berger idrettspark, har et godt og entusiastisk arbeidsmiljø, og får god og tett oppfølging fra klubbens styre.

Lønn og arbeidsvilkår etter avtale. Tiltredelse snarest.

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med Hovedstyrets leder Erik Pettersen på telefonnummer 90183936.

Søknader sendes Nesodden idrettsforening ved styreleder Erik Pettersen på mailadresse styreleder@nesoddenif.no innen 15. august 2017.

 

(utlyst 19.06.2017 / AIN)

Instruktør – Idrettsskolen 2017/2018 – engasjementstilling

Nesodden IF Idrettsskole for barn ca. 5-8 år er et allsidig idrettstilbud hvor barn får prøve flere ulike idretter.

Lek og fysisk aktivitet som utvikler barnas grunnmotorikk skal være gjennomgående på idrettskolen. I løpet av skoleåret skal barna prøve minst tre idretter; vektleggingen av idrettene gjennom året varierer og vil inkludere bl.a. turn, ballaktiviteter og friidrett.

Vi søker for sesong 2017/2018 én instruktør over 20 år og én hjelpeinstruktør over 18 år for mandagspartiet på Bjørnemyr.

Arbeidsoppgaver:

 • Forberede aktiviteter for hver samling ihht årsplanen
 • Gjennomføre planlagte aktiviteter for både mindre og større barnegrupper
 • Føre oppmøtelister
 • Bidra til barns sosiale, emosjonelle og intellektuelle utvikling
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring med arbeid rundt barn
 • Trenererfaring
 • Gjerne pedagogisk erfaring

Vi søker deg som:

 • Er omsorgsfull overfor barn og unge
 • Har gode samhandlingsevner
 • Er fleksibel, engasjert, positiv og inkluderende
 • Er løsningsorientert
 • Er glad i idrett og friluftsliv

Stillingen lønnes etter avtale. Fast arbeidstid på mandager, kl. 15.45-18.15. Tiltredelse 1.sept 2017; idrettsskolen starter i uke 38 og løper til begynnelsen av mai, med fri i skolens ferier.

De tilsatte må delta på 16-timers kurs i barneidrett; en nettbasert modul og deretter kursdeltakelse 9.-10.september i Ski. Godkjent politiattest må fremlegges ved ansettelse.

Søknadsfrist: snarest. Søknaden sendes til post@nesoddenif.no med «Søknad – instruktør på Idrettssskolen» i emnefeltet.

Ved evt. spørsmål, ta kontakt med Bernt Nohr, daglig leder NIF-kontoret bernt@nesoddenif.no eller 66 91 74 77.

 

(utlyst 25.07.2017 / AIN)
(revisjon 02.08.2017 / AIN – gjelder kursdatoer)

Back to Top