Ledige stillinger

Vil du jobbe for gode oppvekstvilkår for barn og unge på Nesodden?

Nesodden IF har en administrasjon bestående av 3 fulltidsstillinger. I tillegg er det ansatte i ulike stillingsprosenter i gruppene våre.

Ledige/utlyste stillinger i foreningen legges ut her – se under for aktuelle stillinger nå.

Besitter du kvalifikasjoner og egenskaper som vi ser etter, håper vi å høre fra deg!


 

Daglig leder – Nesodden idrettsforening – 100 % stilling

Foreningens daglige leder gjennom mange år går av med pensjon høsten 2017, og vi søker hans etterfølger.

Daglig leder har overordnet ansvar for foreningens administrative drift og sportslige utvikling. Dette innebærer blant annet ansvar for kontakt med de ulike gruppene i foreningen, politiattester, Aktiv på Dagtid og Idrettsskole, drift av bygningsmasse, søknader om tilskudd, samordnet rapportering og lisensregistrering. Videre tilligger det stillingen å være ansvarlig for klubbutvikling i tråd med klubbens visjoner, å sikre medlemsutvikling i tråd med befolkningsutviklingen i kommunen, samt overordnet ansvar for oppfølging av klubbens organisasjons- og handlingsplan.  Daglig leder er leder av Nesodden idrettsforenings administrasjon som består av 3 fulltidsstillinger.

Nesodden idrettsforening ønsker seg en visjonær daglig leder med følgende bakgrunn og personlige egenskaper:

  • Administrasjons- og organisasjonskunnskap, samt relevant erfaring
  • Lederegenskaper
  • Gjennomføringsevne
  • Til stillingen ligger utstrakt myndighetskontakt, representasjon og medlemskontakt, og daglig leder må være en nettverksbygger som evner å arbeide strategisk for å nå foreningens mål innenfor de ulike områdene
  • Idrettsfaglig bakgrunn vil være en fordel som leder av en idrettsforening, men kan kompenseres med relevant erfaring og personlig egnethet

Vi tilbyr en stilling med stort rom for utvikling innenfor rammer fastsatt av Norges idrettsforbund og Nesodden idrettsforenings årsmøte. Klubbens administrasjon har sitt arbeidssted i nydelige omgivelser i Berger idrettspark, har et godt og entusiastisk arbeidsmiljø, og får god og tett oppfølging fra klubbens styre.

Lønn og arbeidsvilkår etter avtale. Tiltredelse snarest.

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med Hovedstyrets leder Erik Pettersen på telefonnummer 90183936.

Søknader sendes Nesodden idrettsforening ved styreleder Erik Pettersen på mailadresse styreleder@nesoddenif.no innen 15. august 2017.

 

(utlyst 19.06.2017 / AIN))

Back to Top