Lagliste og fremmøteliste

Korrekte opplyninger om våre medlemmer er viktig!

Bruk og vedlikehold av laglister (eller lister pr treningsenhet) er hjelper oss å ha korrekt informasjon om våre medlemmer til enhver tid. Det gjelder både ut- og innmeldinger, endring av epostadresse, mobilnummer og andre kontaktopplysninger.

Det aller beste for oss er om dere bruker samme mal for innlevering av informasjon til Administrasjonen; det gjør arbeidet vårt mye enklere!

Få mal her!

Hvorfor lagliste?

Medlemsregisteret – viktig med korrekte opplysninger om medlemmene våre

Nesodden IF fører et elektronisk medlemsregister. For at medlemsregisteret skal være så korrekt som mulig til en hver tid, trenger vi oppdaterte lister fra våre grupper. 

Oppdaterte laglister kan sendes til post@nesoddenif.no; da ajourfører vi medlemsregisteret.

Vi minner også at våre medlemmer/foresatte kan enkelt oppdatere sin/sitt barns kontaktinformasjon (adresse, epost, mobilnr) ved innlogging i medlemsportalen MinIdrett.

 

Hvorfor fremmøtestatistikk?

Fremmøtestatistikk danner grunnlaget for aktivitetstilskudd

Nesodden kommune v/ Kulturavdeling tildeler hvert år aktivitetstilskudd til lag/foreninger som arbeider for fritidstiltak for barn og unge. 

Aktivitetstilskuddet beregnes på bakgrunn av aktivitet foregående år, og det er krav til dokumentasjon i søknadsprosedyren. Derfor er det viktig at hver gruppe/lag knyttet til Nesodden IF fører fremmøtestatistikk. Et annet tips er å bruke appen Spond, hvor det er mulig å få laste ned fremmøtehistorikk for deltakere på gruppens arrangementer (treninger/kamper/cuper/o.l.)

  • Hver aktivitet må strekke seg over en skoletime eller mer for å gi rett til tilskudd.
  • Hvis aktiviteten strekker seg over flere dager i trekk, vil hver dag regnes som frammøte (dette gjelder for eksempel cuper/turneringer.)

Hver gruppe får beregnet et aktivitetstall på bakgrunn av antall deltakere under 19 år ganger antall sammenkomster i året. Gruppens tall legges sammen, og Nesodden IF v/ Admin sender inn samlet søknad for aktivitetstilskudd til Nesodden kommune i mars hvert år.

Om du lurer på noe rundt dette, ta kontakt med oss i Administrasjonen.

Back to Top