Instruktørstillinger i Nesodden IF

Engasjerte instruktører søkes

Til flere av våre idrettstilbud rettet mot barn søker vi engasjerte ungdommer som trenere/instruktører i tidsavgrenset perioder.

Her finnes informasjon om stillingene og søknadsprosedyrer.

Vi minner om at alle over 15 år som får tilslag skal fremvise gyldig politiattest FØR man begynner i stillingen. Informasjon om hvordan søke politiattest finnes her.

 

Instruktører for TINE Fotballskoler

TINE Fotballskoler arrangeres i juni og august hvert år. Til fotballskolen i juni søker vi oppimot 30 instruktører, og til jentefotballskolen i august søker vi omkring 10 instruktører. 

Bruk tid til å lese godt gjennom stillingsannonsen før du fyller ut det elektroniske søknadsskjemaet som ligger under stillingsannonsen. Både stillingsannonsen og søknadsskjemaet finnes her:

http://nesoddenif.no/soknadsskjema-tine-fotballskole/

Skiskoleinstruktører

Nesodden IF Skiskole foregår i januar-februar. Mellom oktober-desember ta vi i mot søknader for skiskoleinstruktører.

 

Instruktører for Idrettsskolen for barn

Nesodden IF Idrettsskole for barn ca. 5-8 år er et allsidig idrettstilbud hvor barn får prøve flere ulike idretter.

Lek og fysisk aktivitet som utvikler barnas grunnmotorikk skal være gjennomgående på idrettskolen. I løpet av skoleåret skal barna prøve minst tre idretter; vektleggingen av idrettene gjennom året varierer og vil inkludere bl.a. turn, ballaktivitet og friidrett.

Idrettsskolen er et ukentlig tilbud som begynner i uke 38 og løper frem til uke 18 (ingen treninger i skolens ferier / på høytidsdager.) Man jobber én eller flere dager i uken, ca 2,5 timer pr dag.

Til idrettsskolen søker vi ansvarsbevisste, omsorgsfulle og engasjerte instruktører som er glad i å jobbe med yngre barn (5-8 år.) Erfaring fra arbeid med barn samt trener- og pedagogisk erfaring vektlegges. Instruktører skal ha som et minimum aktivitetslederkurs i barneidrett, eller tilsvarende. Vi sørger for kursing gjennom idrettskretsen. Gyldig politiattest må fremvises ved ansettelse.

Mer informasjon om Nesodden IF Idrettsskole finnes her:

http://nesoddenif.no/idrettsskole/

Høres dette ut som en interessant mulighet? Ta kontakt med Bernt Nohr for mer informasjon. 

Back to Top