Idrettsstipend

Idrettsstipendet

Nesodden idrettsforening deler hvert år ut stipender til sine utøvere. Formålet er å stimulere til videre aktivitet.

Hovedstyrets og gruppestyrenes representanter kan fremme forslag til kandidater. Det skal kortfattet sies noe om oppnådde resultater i forhold til det nasjonale nivået, hvorvidt utøveren har planer for videre satsing og om annet som er vesentlig i forhold til kriteriene.

Skriftlig forslag til kandidater sendes inn innen 15.november hvert år til post@nesoddenif.no, merket med «Idrettsstipend.»

Mer informasjon: Kriterier for tildeling av Idrettsstipendet.

 

Back to Top