Nesodden IF Idrettsskole

På denne siden finner du informasjon om Idrettsskolen (også kalt «Allidrett» på folkemunn, men vi bruker navnet Idrettsskolen.)

Se under for følgende;

 • Info/beskjeder ifm årets drift, feks ledige plasser, avvik fra semesterplan, o.l. finnes ØVERST
 • Info om tilbudet, årskull, påmelding, prøvetimer, avmelding, fakturering og årsplan finnes NEDERST.

Finner du ikke informasjonen du leter etter, ta kontakt med oss på post@nesoddenif.no.

Vedr. påmelding for 2017/2018

Påmelding vil åpnes i august 2017. Følg med på denne siden for mer informasjon!

Fortløpende beskjeder/info om Idrettsskolen 2016/2017

Info om sesongavslutninger 2017

Vi nærmer oss slutten av semesteret for aktiviteter på Idrettsskolen.

Pga bevegelige fridager er det blitt bestemt at treningsgruppene på Bjørnemyr/Tangen har sine siste samlinger (med avslutning) i uke 19, mens treningsgruppene på Berger har sin avslutning i uke 18 som planlagt.

Avslutninger avholdes i gymsalen og blir som følger;

 • Berger, torsdag 4.mai
 • Bjørnemyr, mandag 8.mai
 • Tangen, tirsdag 9.mai

Ved evt. spørsmål ta kontakt med oss på post@nesoddenif.no

Vi takker for et fint semester med idrettsglede og -aktivitet!

 

(sist oppdatert 21.04.2017 / AIN)


Ved eventuelle uteaktiviteter varsles foreldre

På årsplanen for Idrettsskole fremkommer er det ikke klart om man skal være inne eller ute uke 12-14, og dette er fordi det er avhengig av skoleområde, værforbehold og klimaforholdet.

Oppmøte skal alltid være i gymsalen. Planlegges det uteaktivitet sender vi epost og/eller SMS til foreldrene. Årsplanen er nå oppdatert med disse opplysninger (se nederst på siden for lenken for nedlasting.)

 


Trening som vanlig mandag 13.mars

Mandagspartiene på Bjørnemyrskole avholdes som vanlig 13.mars kl.16 og kl.17.

Velkommen på trening!

 


Ledige plasser på Idrettsskolen f.o.m. januar 2017

Oversikt over grupper med ledige plasser f.o.m. januar 2017

Nesoddtangen skole, f.2011, tirsdager kl.17-18

Berger skole, f.2009-2010, torsdager kl.16-17
Berger skole, f.2011, torsdager kl.17-18

Bjørnemyr skole, f.2009-2010, mandager kl.16-17

Øvrige grupper er fulltegnet. Man har muligheten å melde på grupper utenom skolekretsen, dvs at barn på Tangen kan meldes på partiene på Berger skole.
Vi fører ventelister etter førstemann-til-mølla-prinsippet. Se lengre ned på siden for informasjon om påmelding.

(sist oppdatert 20.12.2016/AIN)


Oppstartsdatoer i januar 2017

Idrettsskolen starter opp igjen i januar på følgende datoer (OBS! Endring for Berger skole!):

tirsdag 3.januar – Tangen-partiene
mandag 9.januar – Bjørnemyr-partiene (pga juleferie t.o.m. mandag 2.janaur)
torsdag 12.januar – Berger-partiene (pga stengt gymsal på Berger i uke 1)

(sist oppdatert 12.12.2016/AIN)

 


Uke 49 siste uke med trening før jul

Vi markerer slutten av semesteret med en liten juleavslutning den siste delen av treningstiden i uke 49. Siste treningsdag for Idrettsskolen blir da som følger:

Bjørnemyr mandag 5.desember
Tangen tirsdag 6.desember
Berger torsdag 8.desember

Oppstart i 2017 i uke 1, f.o.m. tirsdag 3.januar (dvs mandagstreningen utgår i uke 1.)

Vi har fortsatt ledige plasser på Berger, både for barn f.2009/2010 og 2011. Se lengre ned på siden her for mer info om Idrettsskolen og hvordan melde på ditt barn!

(sist oppdatert 21.11.2016/AIN)


Ledige plasser på Idrettsskolen på Berger skole (torsdager)

Da er alle våre partiene godt i gang. Det er fortsatt ledige plasser på partiene på Berger skole torsdager kl.16-17 (f.2009-2010) og kl.17-18 (f.2011) – vi tilbyr redusert treningsavgift f.o.m. uke 42, kr 700,- for resten av høstsemesteret. Se lengre ned på denne siden for hvordan melde på ditt barn!

Faktura fra treningsavgift høsten 2016 for Idrettsskolen sendes ut fredag 14.oktober, med 14-dagers betalingsfrist. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.

(sist oppdatert 14.10.2016/AIN)


Velkommen til et nytt skoleår på Nesodden IF Idrettsskole!

Vi har fortsatt ledige plasser på partiene på Berger og Bjørnemyr og på partiet for barn f.2011 på Tangen. (Se påmeldingsrutiner lenger ned på siden her.) Det er nå venteliste for partiet på Tangen for barn f. 2009-2010.

Alle påmeldte barn skal ha fått epost med praktisk info rundt oppstart i neste uke. Informasjonen gjengis her:

Praktisk info ifm oppstart:

 • Barnet bør ha på seg ledige klær og innesko for bruk i gymsal.
 • Husk vannflaske!
 • Det er lurt å ikke være sulten når timen starter.
 • Skolebarna går over til gymsalen selv fra SFO. Vi oversender deltakerlister til SFO-ene slik at de har oversikt og kan hjelpe å få barna avgårde til riktig tid, men det er viktig at foreldre også gir beskjed til SFO om at barnet skal være med.
 • Det er et stort ønske fra trenerne at foreldre/søsken oppholder seg et annet sted enn i gymsalen under treningen.
 • Snakk med barnet om at det snart er treningsstart og hva som skal skje (klær, sko, vannflaske, navn på instruktørene, overgang fra SFO, osv.)

Vi minner om retningslinjer for prøvetimer/avmelding (se lengre ned på siden her for utfyllende info.)

Vi vurderte å opprette et eget parti på Fjellstrand i år men har dessverre ikke fått inn nok påmeldingen fra Bjørnemyr – derfor vil Fjellstrandbarna være på Bjørnemyr som opprinnelig planlagt.

Velkommen til aktivitet og moro på Idrettsskolen fra og med uke 38!

(sist oppdatert 16.09.2016/AIN)

Nesodden IF Idrettsskole for barn 2017/2018

Påmelding for Idrettsskolen 2017/2018 for barn f. 2010, 2011 og 2012 vil åpnes i august.

Følg med på våre hjemmesider!

Nesodden IF Idrettsskole for barn 2016/2017

Om Idrettsskolen

Idrettsskolen er et variert aktivitetstilbud hvor barn får prøve flere ulike idretter i flere miljøer (gymsal, skogen, løkke) inkl. friidrett, turnaktiviteter, ballaktiviteter og skogsaktiviteter. Det legges vekt på å utvikle en god grunnmotorikk gjennom lek, bevegelse og aktiviteter tilpasset barnets utviklingsnivå.

I løpet av et år skal barna prøve minst tre idretter. Vektleggingen av idrettene gjennom året kan være ulik. Lek og fysisk aktivitet som utvikler barnas grunnmotorikk skal være gjennomgående i idrettsskoletilbudet.

Hver trening skal inneholde en økt på 5 – 15 min. der grunnleggende bevegelser blir stimulert (basistrening.) Det kan være hinderløyper som skal gjennomføres på bestemte måter, fellestrening med parøvelser, pyramider, balløvelser, rytmetrening, styrkeøvelser, leker, stafetter med mer. Det skal være moro og gi god trening!

Gruppene våre har faste aktivitetsledere som er godt kjent med barneidrettsbestemmelsene. Aktivitetslederne har som et minimum ha aktivitetslederkurs i barneidrett eller tilsvarende.

 

Nesodden IF Idrettsskole er for barn født i 2009, 2010 og 2011

Oppstart for høsten 2016 blir i uke 38 2016,  hhv. mandag 19.september (Bjørnemyr) tirsdag 20.september (Tangen) og torsdag 22.september (Berger).

 

Tid/sted

Vi må ha et minimum av 15 barn pr gruppe – så husk å spre ordet videre til venner og kjente med barn i samme alder!

Bjørnemyr: Mandager kl. 16-17 (for 2009-2010) / kl. 17-18 (for 2011)
Tangen: Tirsdager kl. 16-17 (for 2009-2010) / kl. 17-18 (for 2011)
Berger: Torsdager kl. 16-17 (for 2009-2010) / kl. 17-18 (for 2011)

  

Påmelding

Påmelding skjer ved å sende epost til post@nesoddenif.no, med «Påmelding Idrettsskole» i emnefeltet og følgende informasjon i meldingstekten:

 • Barnets fulle navn
 • Fødselsdato
 • Adresse
 • Mobiltelefon/navn til forsatte
 • Hvilket sted (skolekrets) barnet hører til (Berger, Bjørnemyr eller Tangen)

Du vil motta påmeldingsbekreftelse i løpet av 2-4 dager. Vi gjør oppmerksom at påmeldingen gjelder for hele skoleåret.

 

Prøvetime og evt avmelding

Vi får ofte spørsmål om prøvetimer. Barn må først få tildelt plass, så får de muligheten til å prøve seg på de to første mulige treningene på høsten før de bestemmer seg om de ønsker å fortsette eller ikke. Dersom ditt barn ikke ønsker å fortsette, skriftlig beskjed på e-post sendes til post@nesoddenif.no middelbart etter 2. mulige trening. Da meldes barnet av. Dersom vi ikke får skriftlig beskjed om at barnet ikke ønsker å fortsette innen tredje trening, anser vi at barnet deltar på partiet og faktura sendes.

 

Ventelister

Idrettskolen er et populært tilbud og flere av partiene har ventelister for å komme inn. Plasser tildeles etter førstemann-til-mølla prinsippet når det er avmelding. Man får tilbud på plass på epost hvor det bes om bekreftelse at plassen fortsatt ønskes. 

 

Oppsigelse av plass

Plasser tildeles for hele skoleåret. Dersom det er behov for å si opp plassen etter endt høstsemester, må vi få skriftlig beskjed på e-post innen 15.desember (post@nesoddenif.no). Da vil vi kunne tilby disse plassene til andre barn på ventelisten.

 

Pris/fakturering

Idrettsskolen koster kr. 1800 for hele skoleåret og det faktureres kr. 900 pr. semester. Betalingsvarslinger sendes via epost med faktura vedlagt som PDF i uke 41 for høstsemester og uke 1 for vårsemester, begge med 14 dagers betalingsfrist. Ta kontakt hvis det er behov å dele opp faktura eller søke støtte for betaling av treningsavgiften. Evt. avmelding må skje skriftlig til post@nesoddenif.no (se under prøvetime/avmelding.)

 

Årsplan for Idrettsskolen 2016/2017

Oppdatert årsplanen for Idrettsskolen kan lastes ned her: IDRETTSSKOLEN årsplan 2016_2017_v2. (Presisering av mulige uteaktiviteter.)

Vi minner om at Idrettsskole følger skoleruta i Nesodden kommune; ingen trening i skolens ferier eller høytidsdager.

 

(revidert 24.03.2017 / AIN)

Styret

IDRETTSSKOLEN,

AKTIV PÅ DAGTID

  
Nohr, Bernt 66 91 74 77bernt@nesoddenif.no

 

Klubbnytt

Back to Top