Nesodden IF Idrettsskole

Påmeldingsskjema for 2018/2019 er åpent! 

Se under for viktige detaljer om idrettsskolen samt lenken til påmeldingsskjemaet.

 

 

Oppslagstavle  2018/2019

Oppslagstavle  2018/2019

Her finner man beskjeder som angår drift av idrettsskolen i løpet av skoleåret. 


Info om håndtering av påmeldinger – partier/ventelister

Automatisk bekreftelse på at påmeldingen er blitt mottatt sendes når utfylt skjema er mottatt. Vi behandler påmeldingene etter førstemann-til-mølla-prinsippet.

Erfaringen tilsier at noen partier fylles veldig fort. Når et parti er fulltegnet, vil vi føre venteliste samt kunngjøre dette på denne siden.

Alle som har fått tildelt plass vil motta brev med praktisk informasjon om oppstart i løpet av uke 37. 

De som står på venteliste vil få beskjed i uke 37.Om Idrettsskolen

Idrettsskolen er et variert aktivitetstilbud hvor barn får prøve flere ulike idretter i flere miljøer (gymsal, skogen, løkke) inkl. friidrett, turnaktiviteter, ballaktiviteter og skogsaktiviteter. Det legges vekt på å utvikle en god grunnmotorikk gjennom lek, bevegelse og aktiviteter tilpasset barnets utviklingsnivå.

I løpet av et år skal barna prøve minst tre idretter. Vektleggingen av idrettene gjennom året kan være ulik. Lek og fysisk aktivitet som utvikler barnas grunnmotorikk skal være gjennomgående i idrettsskoletilbudet.

Hver trening skal inneholde en økt på 5 – 15 min. der grunnleggende bevegelser blir stimulert (basistrening.) Det kan være hinderløyper som skal gjennomføres på bestemte måter, fellestrening med parøvelser, pyramider, balløvelser, rytmetrening, styrkeøvelser, leker, stafetter med mer. Det skal være moro og gi god trening!

Gruppene våre har faste aktivitetsledere som er godt kjent med barneidrettsbestemmelsene. Aktivitetslederne har som et minimum ha aktivitetslederkurs i barneidrett eller tilsvarende.

For barn f. 2011-2013

Nesodden IF Idrettsskole er for barn født i 2011 , 2012 og 2013 Oppstart for høsten 2018 blir i uke 38 2018,  hhv. mandag 17.september (Bjørnemyr) tirsdag 18.september (Nesoddtangen) og torsdag 20.september (Berger).

Tid/sted

Vi må ha et minimum av 15 barn pr gruppe – så husk å spre ordet videre til venner og kjente med barn i samme alder!

Bjørnemyr: Mandager kl. 16-17 (for 2011-2012) / kl. 17-18 (for 2013)
Tangen: Tirsdager kl. 16-17 (for 2011-2012) / kl. 17-18 (for 2013)
Berger: Torsdager kl. 16-17 (for 2011-2012) / kl. 17-18 (for 2013)

Påmelding

Benytt påmeldingsskjema (lenke under) etter at du har lest retningslinjer.

Du vil motta automatisk bekreftelse på utfylt skjema er blitt mottatt. Vi behandler påmeldinger etter førstemann-til-mølla-prinsippet. Alle vil få beskjed i løpet av uke 37 om de har fått tildelt plass eller står på venteliste.

Vi gjør oppmerksom at påmeldingen gjelder for hele skoleåret.

Prøvetime og evt. avmelding

Vi får ofte spørsmål om prøvetimer. Barn må først få tildelt plass, så får de muligheten til å prøve seg på de to første mulige treningene på høsten før de bestemmer seg om de ønsker å fortsette eller ikke. Dersom ditt barn ikke ønsker å fortsette, registrer utmelding ved bruk av utmeldingsskjemaet senest etter 2. mulige trening. Da meldes barnet av og faktura vil slettes. Dersom vi ikke får skriftlig beskjed om at barnet ikke ønsker å fortsette innen tredje trening, anser vi at barnet deltar på partiet og faktura sendes.

Ventelister

Idrettskolen er et populært tilbud og flere av partiene har ventelister for å komme inn. Plasser tildeles etter førstemann-til-mølla prinsippet når det er ledige plasser. Når ledige plasser åpner opp, får ventelistebarn tilbud på plass på epost hvor det bes om bekreftelse at plassen fortsatt ønskes.

Oppsigelse av plass

Plasser tildeles for hele skoleåret. Dersom det er behov for å si opp plassen etter endt høstsemester, må vi få beskjed innen 15.desember (utmeldingsskjemaet). Da vil vi kunne tilby disse plassene til andre barn på ventelisten.

Treningsavgift / medlemsskap

Treningsavgift pr semester er kr 800. Barn som går på barneidrett registreres obligatorisk som medlem i Nesodden IF med engangskontingent på kr. 100. Dette er obligatorisk for de som ikke allerede har enkelt- eller familiemedlemskap i Nesodden IF. Dette gjøres i henhold til Norges Idrettsforbunds bestemmelser. Alle aktive medlemmer under 13 år omfattes av NIFs barneforsikring.

Fakturering

Betalingsvarslinger sendes via epost med faktura vedlagt som PDF i uke 41 for høstsemester og uke 2 for vårsemester, begge med 14 dagers betalingsfrist. Ta kontakt hvis det er behov å dele opp faktura eller søke støtte for betaling av treningsavgiften. Evt. avmelding må skje skriftlig (se under prøvetime/avmelding.)

 

Årsplan for Idrettsskolen 2018/2019

Oppdatert årsplanen for Idrettsskolen vil kunne lastes ned her.
Bjørnemyr
Nesoddtangen
Berger

Det tas forbehold for uteaktiviteter; disse er avhengig av skoleområdet, vær og klima. Planlegges det uteaktivitet sender vi melding via epost eller sms til foreldre.

Vi minner om at Idrettsskole følger skoleruta i Nesodden kommune; ingen trening i skolens ferier eller høytidsdager.

Påmelding

Trykk på knappen for å komme til påmeldingsskjemaet.

Påmelding for skoleåret 2018/2019

(revidert 23.08.2018 / AIN)

Styret

IDRETTSSKOLEN,

AKTIV PÅ DAGTID

  
Nohr, Bernt 66 91 74 77bernt@nesoddenif.no

 

Klubbnytt

Back to Top