Hovedstyremøter

Se møteplan for Hovedstyret nedenfor.

Styremøter avholdes i klubbhuset (barnehagen), kiosken eller NIF-huset.

Husk at du kan abonnere på NIF-kalender her: http://nesoddenif.no/kalender/

Referater for avholdte møter finnes her.

 

(sist oppdatert 16.08.2017 / AIN)

Møteplan 2017

Dag

Dato

Tid

Sted

Tirsdag

17.jan

19.00-22.00

NIF-huset

Torsdag

2.mars

18.00-22.00

NIF-huset

Tirsdag

14.mars

18.00-22.00

NIF-huset

Tirsdag (Årsmøtet)

28.mars

19.00-22.00

NIF-huset

 

Tirsdag                        

25.apr

18.00-21.00

NIF-kiosk

Tirsdag                        

30.mai

18.00-21.00

NIF-huset

Tirsdag                        

13.juni

18.00-21.00

NIF-huset

Tirsdag                        

22.aug

18.00-21.00

NIF-huset

Tirsdag                        

19.sept

18.00-21.00

NIF-kiosk

Tirsdag                        

17.okt

18.00-21.00

NIF-huset

Tirsdag                        

14.nov

18.00-21.00

NIF-huset

Tirsdag                        

5.des

18.00-21.00

NIF-huset

Møteplan 2016

– Tirsdag 19.januar 2016,  kl. 19.00
– Tirsdag 9.februar 2016,  kl. 19.00
– Tirsdag 16.februar 2016, kl.19.00
– Tirsdag 1.mars 2016, kl.19.00
– Tirsdag 15.mars 2016, kl.19.00, Årsmøtet i NIF-huset
– Tirsdag 12.april 2016, kl.19.00
– Onsdag 27.april 2016, kl.19.00, Ekstraordinært årsmøte i NIF-huset.
– Tirsdag 12.mai 2016, kl. 19.00
– Tirsdag 14.juni 2016, kl.19.00
– Tirsdag 28.juni 2016, kl.19.00
– Tirsdag 23.august 2016, kl.19.00
– Tirsdag 6.september 2016, kl.19.00 – avlyst
– Tirsdag 11.oktober 2016, kl.19.00
– Tirsdag 8.november 2016, kl.19.00
– Tirsdag 6.desember 2016, kl.19.00

Back to Top