Handlingsplan

Organisasjons- og handlingsplan for Nesodden Idrettsforening, vedtatt på årsmøtet 10.april 2018, kan leses her: Organisasjons- og handlingsplan 2018-2019

Back to Top