Handlingsplan

Organisasjons- og handlingsplan for Nesodden Idrettsforening, vedtatt på årsmøtet 28.mars 2017, kan leses her: Organisasjons- og handlingsplan for 2017

Back to Top