Håndbok – kortversjon

Som tillitsvalgt utgjør du en viktig del av det totale frivillige arbeidet som skal utføres for å få en så stor forening til å fungere. Du skal ikke føle deg alene blant mange frivillige i Nesodden IF!!

Nesodden Idrettsforening har stor bredde i sine aktiviteter og er den største fritidsaktøren for barn og unge på Nesodden. Vi bidrar til at Nesodden blir et bedre sted å bo. Den innsatsen som gjøres av foreldre, trenere og andre frivillige hver eneste dag i Berger Idrettspark, i hallene eller ute i Nesoddens fantastiske friluftsområder.

Administrasjonen på NIF-huset kan tilby deg hjelp og støtte i perioden du er valgt for, og du er velkommen til en prat.

Som ny tillitsvalgt må du påse å få overført informasjon fra evt. avgått styre.

Her har vi samlet noe viktig informasjon ang. Nesodden IF. Klikk på nøkkelordet for å finne mer info om temaet. Finner du ikke det du leter etter her, kan du bruke søkefeltet øverst til høyre på denne siden. 

 

 

 • Nesodden IF har egne lover som alle i foreningene må følge. 

 • Norsk idrett et tuftet på frivillighet og medlemskap. Tillitsvalgte og andre som har roller som trenere, lagledere og idrettslige funksjonærer skal være medlemmer i Nesodden IF

 • Nesodden IF har retningslinjer innenfor følgende temaer:

  Trener

  Reiseleder

  Bilder/videoopptak av barn

  Lotteri/kakelotteri

  Ansettelse (kommer)

  Antidoping

   

 • Alle tillitsvalgte, trenere og lagledere i Nesodden IF skal gjøre seg godt kjent med barneidrettsbestemmelsene.

  Barneidrett

  Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.

  «Idrettens barnerettigheter» og «Bestemmelser om barneidrett» er vedtatt av Idrettstinget, og tydeliggjør idrettens anbefalinger om hvordan man skaper god aktivitet for det enkelte barn. Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.

  Hvorfor har vi bestemmelser og rettigheter?

  Barn skal få en positiv opplevelse hver gang de er på trening eller i annen aktivitet. I idretten skal barna ha det sosialt, føle seg trygge, ønske å prøve nye ting, og ikke være redde for å feile.

  Alle idrettstilbud for barn skal være åpne for alle som ønsker å være med. Aktivitetene bør, så langt det er mulig, foregå i barnets nærmiljø. Det sparer både tid og penger – og skaper lokalt samhold.

  Hvordan

  Trygg og morsom barneaktivitet forutsetter gode klubbmiljøer som setter barnas behov i fokus. Et godt miljø bygges gjennom at alle kjenner hverandre, støtter hverandre, kan alle navn, er i aktivitet, får prøve nye ting, og opplever både mestring og utfordring.

  Barneidrettsbestemmelser på 5 minutter – videoklipp

  Utdypende info om Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett finnes her.

  Last ned brosjyre om Idrettens barnerettigheter og bestemmelser (PDF).

 • Betalt medlemskap er nøkkelen til forsikring. Uten betalt medlemskap har du ingen forankring eller rettigheter innen norsk idrett.

  Alle medlemmer t.o.m. 12 år er forsikret gjennom Barneidrettsforsikringen.

  Les mer om forsikring og lisensiering her.

 • Ved skade – ta kontakt med Idrettens Skadetelefon, en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin.

  Idrettens Skadetelefon tilgjengelig for alle i barneidretten, i tillegg til alle omfattet av idrettens forsikringer. Les mer her.

Back to Top