Utmelding

Hjelp oss å bli bedre! Evt. tilbakemeldinger vil bidra til endringer i fremtidig drift og videreutvikling av vårt turntilbud.
Da vil utøveren meldes ut av Nesodden IF Gym og Turn. Dersom meldemskontingent for inneværende år er betalt (en forutsetning for å delta i Nesodden IF Turn) vil utøveren fortsatt ha medlemskap i Nesodden IF. Evt. utmelding fra Nesodden IF skal skje skriftlig (post@nesoddenif.no)

Comments are closed.