Retningslinjer for påmelding

PARTIPÅMELDING - hvordan?

Partipåmelding skjer via påmeldingsportalen MySoft. Se under Påmelding i hovedmenyen for viderekobling for det aktuelle semesteret.

Aktive gymnaster: Logg inn med bruker-ID og passord for pålogging til systemet, evt. oppdater kontaktopplysninger, og velg ønsket parti fra rullegardinmenyen.

For nye gymnaster: Registrer ditt barn i påmeldingsportalen MySoft. (Lenken finnes i menyen over under Påmelding>>(velg riktig semester.) Lenken vil aktiviseres når partipåmelding åpnes.

Overgang til nye partier skjer ved årsskifte fordi Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) opererer etter kalenderår (01.01. - 13.12) når det gjelder aldersinndeling.

VENTELISTER

Nesodden IF turn oppretter ventelister når det er flere som ønsker å være med på et parti enn det vi har plass til. Vi jobber iherdig med å legge til rette for at så mange som mulig av disse nå skal få plass på ønsket parti fra oppstart i august/september 2017. Dette vil fungere slikt;

 • Når partiene blir fulle, dannes det automatisk ventelister. Da mottar man automatisk epostvarsling med emne «Venteliste påmelding parti». Ved avmeldinger vil de frigjorte plassene tildeles barna på ventelisten etter påmeldingstidspunktet (førstemann-til-mølla.)
 • Da mottar man automatisk epostvarsling med emne «Mottatt påmelding til parti» om at barnet har fått tildelt plass. Da er det å møte opp på neste ordinære trening for dét partiet. (Husk å sjekke spam-mappen!)

Dersom ditt barn ikke vil benytte plassen likevel, må beskjed om dette sendes skriftlig så fort som mulig til post@nesoddenif.no slik at vi raskere kan tilby andre barn plass på turn.

PARTIBYTTE ETTER SEMESTERSTART

Hvis din gymnast har lyst til å bytte parti etter at treninger har begynt, ber vi om at dette først avklares med gruppetreneren/oppmannen, og deretter meldes inn til Administrasjonen på post@nesoddenif.no med «Partibytte» i emnefeltet. Du vil motta elektroniske varslinger når dette er blitt behandlet (partipåmelding (evt. ventelisteplass) og avmelding på det gamle partiet.)

FAKTURERING

Ved å melde deg på et parti aksepterer du:

 1. Å betale medlemskontingent i Nesodden IF (kr 400,-/barn/år, evt familiemedlemskap kr 900,-/familie/år.)
 2. Å betale treningsavgift i Nesodden IF Turn for påmeldte parti(er). Fakturaer sendes på e-post til e-post adressen du registrerer i MySoft.
 3. Betalingsfristen er 14 dager etter utsendelse.
  • Utøverne på konkurranseavdelingen vil få tilsendt faktura medio januar.
  • Utøverne på alle andre partier vil få tilsendt faktura i slutten av januar.

Betalingsvarslinger/fakturering skjer elektronisk via epost.

PRØVETIMER

Etter man får bekreftelse på plasstildeling, kan gymnasten prøve seg på de to første mulige treningene før de bestemmer seg om de ønsker å fortsette eller ikke. Hvis ditt barn ombestemmer seg, følg anvisningen for avmelding/utmelding.

AVMELDING/UTMELDING

Nesodden IF Turn må få skriftlig beskjed hvis en gymnast slutter (se under PRØVETIMER). Vi presiserer her;

 1. Dersom din gymnast ikke ønsker å trene turn lenger, må han/hun meldes av/ut. Dette gjøres ved å benytte skjemaet på våre hjemmesider umiddelbart etter 2. mulige trening; http://nesoddenif.no/gymogturn/utmelding/. Du vil motta bekreftelse på utmelding og sletting vil fakturaen for treningsavgiften.
 2. Dersom vi ikke får skriftlig beskjed om at gymnasten ikke ønsker å fortsette innen tredje trening, anser vi at gymnasten er deltaker på partiet, og faktura må betales.

 

MANGLENDE OPPMØTE

NB! Dersom en gymnast meldes på et parti innen oppsatte frister men ikke har oppmøte på partiet innen 2 uker etter oppstart uten å ha skriftlig meldt seg av, vil faktura måtte betales. Dette er fordi mange av partiene har ventelister, og vi ønsker å tilby plassene til de på venteliste så raskt som mulig dersom noen melder seg av.

 

(sist oppdatert 09.06.2017 / AIN)

Comments are closed.