Ny dato for årsmøtet

Ny dato for årsmøte er 25.mars kl. 20.00 i barnehagen ved NIF-huset.
For å ha stemmerett og være valgbar på idrettsforeningens møter må man være fylt 15 år, hatt gyldig medlemskap i minst én måned, og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov § 2-5. Ingen har mer enn én stemme og ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.
Velkommen!

Kansellering av årsmøte !!

Beklageligvis må vi igjen utsette årsmøte. Dette skyldes mangel på regnskapsdata fra administrasjonen i NIF grunnet overgang til nytt økonomisystem.  Ny dato kommer så snart det er på plass.

Støtt turnforeningen ved å kjøpe kaffe !

Ved å kjøpe denne kaffen, av meget god kvalitet, er du med på å støtte turnforeningen. Kaffe er en forbruksvare i de norske hjem og en fin gave å gi bort til noen du mener fortjener det 🙂

Frist for bestilling er 8. mars.

Bestilling sendes til turn@nesoddenif.no

Info med salgsliste 24. april 2015

Vinterferie

Neste uke er det vinterfeire og av den grunn ingen trening. Vi ønsker dere alle en fin uke og velkommen tilbake på trening i uke 9.

NY DATO FOR ÅRSMØTET !!!

Ny dato for årsmøte er 5.mars 2015 kl. 19.00 i NIF-huset

For å ha stemmerett og være valgbar på idrettsforeningens møter må man være fylt 15 år, hatt gyldig medlemskap i minst én måned, og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov § 2-5. Ingen har mer enn én stemme og ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Velkommen!

Årsmøtet

Årsmøtet blir torsdag 12. februar i NIF-huset.

For å ha stemmerett og være valgbar på idrettsforeningens møter må man være fylt 15 år, hatt gyldig medlemskap i minst én måned, og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov § 2-5. Ingen har mer enn én stemme og ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Velkommen!

Treningstid

Turngruppa tar juleferie  f.o.m uke 51 (siste trening 12. desember) t.o.m uke 3 (første trening 12. januar).

 

Trafikalt grunnkurs på Berger!

Klubbens samarbeidspartnere Nesodden Trafikkskole og Martins Kjøreskole arrangerer nå det første trafikale grunnkurset på Berger for klubbens medlemmer! Planen er å gjennomføre 2 slike kurs på Berger hvert år, 1 vår og 1 høst. Man kan selvfølgelig også melde seg på kursene Martins Kjøreskole og Nesodden Trafikkskole arrangerer utenfor dette også, men sørg for å ta både trafikalt grunnkurs og kjøreopplæring hos disse!

Nesodden IF anbefaler Nesodden Trafikkskole og Martins Kjøreskole. De har begge lang erfaring.

Kurset starter kl 17:00 alle dager og har 17 undervisningstimer fordelt over 4 kursdager. I tillegg kommer mørkedemo for godkjent kurs før man kan begynne å øvelseskjøre. Det er begrenset antall plasser på kurset og førstemann til mølla som gjelder. Vi gjør også oppmerksom på at ved få påmeldte kan kurssted bli flyttet til kjøreskolenes lokal på Tangen.

Kursinfo:

  • Påmelding per e-post til info@nesoddentrafikkskole.no, legg «Trafikalt Grunnkurs NIF» i emnefeltet. I tillegg må påmelding inneholde navn og e-postadresse. Påmelding er bindende.
  • Onsdag 8. oktober (Administrasjonsbygget)
  • Torsdag 9. oktober (NIF Huset)
  • Mandag 13. oktober (NIF Huset)
  • Onsdag 15. oktober (Administrasjonsbygget)
  • Pris trafikalt grunnkurs kr 990,-
  • Pris mørkedemo kr 1 600,-

Lykke til med kjøreopplæringen hos martin_kjoreskoleog Nesodden_trafikkskole_200

Hei alle dere som turner eller er med på mandager fra 1700-1800

Vi har nå kommet godt i gang, og har vår tredje turning i dag.

Tiden fra vi begynte og fram til høstferien vil gå med til å bli kjent. Barna med trenerne og trenerne, med barna.

Alle barna er delt opp i faste grupper etter alder, med 10-12 i hver gruppe, og de har faste trenere. Dette betyr at gruppene kan variere i antall fra gang til gang da ikke alltid alle møter. Siden mange er nye, så praktiserer vi opprop slik at vi blir kjent, og at den enkelte kommer i rett gruppe.

De yngste barna er samlet i en gruppe, og skal være i den ”lille salen”.

Når det gjelder turnutviklingen, så benytter vi oss av Turnforbundets opplegg som heter Grunnstigen. Her beskrives de øvelser den enkelte skal lære. Det er mange øvelser som tar for seg det samme, så det er ikke alltid at alle grupper gjør det samme over tid, men til slutt skal alle ha vært gjennom de fleste øvelser.

Siden det er barn vi arbeider med, så vil nok utviklingen være forskjellig, men vi prøver å legge til rette for at alle skal kunne utvikle seg i sitt tempo.

Hvis dere har spørsmål, så er jeg i salen hver mandag, så det er bare å ta kontakt.

Så noen praktiske opplysninger.

Ingen må gå inn i salen før kl. 1700. Vi ønsker ikke å forstyrre de som trener før oss. Kom gjerne tidlig, men gå opp på tribunen og vent der.

Etter høstferien må alle som følger og vil se, sitte oppe på tribunen.

 

Hilsen
Hovedtrener Gro Staaf-Pettersen

Idrettsdagen 31. august

Idrettsdagen var svært populær, og mange ville prøve trampoline!

turn1_web turn2_web turn3_web