Årlig møte NIF Turn, tirsdag 13.februar, kl. 1900-2100, NIF-huset

Velkommen til vårt årlige møte!

Nesodden IF Turn avholder sitt årlige møte tirsdag 13.februar 2017 kl. 19:00-21:00 i NIF-huset.

Om stemmerett

Husk at for å være stemmeberettiget må man ha gyldig medlemskap i Nesodden IF som trer i kraft minst én måned før det årlige møtet i gruppen / årsmøtet i foreningen.

Info om stemmeberettigelse (scroll ned til §6)

Info om medlemskap i Nesodden IF

 

Sakspapirer:

Saksliste årlig møte 

Budsjett 2018

Årberetning 2017

Handlingsplan for Nesodden turn 2018-2020

Regnskap 2017

 

Mvh

Styret i Nesodden IF turn

Valgkomiteen – noe for deg?

** Valgkomitéenes viktige arbeid **

Norsk idrett er basert på frivillighet. Frivillige stiller som trenere, lagledere og funksjonærer, men også som styremedlemmer i alle våre idrettsgrupper samt Hovedstyret. Valgkomitéen jobber på vegne av årsmøtet for på forhånd å plukke ut og sette sammen det beste mannskapet på skuta for de neste årene!

Vi søker medlemmer til valgkomitéen i Nesodden IF

På Årsmøtet 2017 ble det ikke valgt en valgkomité for neste årsmøtet. Vi søker nå 4 personer (1 leder, 2 medlemmer og 1 vara.) Valgkomiteens oppgave er å finne fram gode kandidater til ledige styreverv i vår organisasjon. Medlemmer bør være orientert og oppdatert og ha interesse av å finne gode kandidater som kan legges frem for årsmøtet. Som medlem av valgkomitéen har man muligheten til å påvirke retning og fokus ved å foreslå gode kandidater.

Utdypende informasjon om valgkomitéens rolle og arbeid finnes her.

For å komme godt igang inviteres valgkomitémedlemmer på kurs i valgkomitéarbeid 22.november 2017, kl.18-20. Kurset gir deg som sitter i valgkomiteen en gjennomgang av hva det er viktig å tenke på og ta hensyn til i arbeidet med å finne de beste tillitsvalgte til idrettslaget. Det blir en gjennomgang av «10 gode tips» samt hvilke regler som gjelder for å kunne stille som tillitsvalgt og prosedyre for årsmøte. Nesodden IF betaler selvsagt kursavgift og reise t/r. Lenke til info om kurset er her.

 

Noe for deg?

Hvis du kunne tenke deg å være med for å gi Nesodden Idrettsforening de beste forutsetningene gjennom gode styremedlemmer, ta kontakt med en av oss for en prat!

 

Mvh

Erik Pettersen
Leder, Nesodden IF Hovedstyre
Mobil 90 18 39 36
styreleder@nesoddenif.no

 

Anne Irene Nygård
Foreningssekretær
Nesodden IF
tlf. 6691 7477
post@nesoddenif.no

Årlig møte i Nesodden IF Turn – 27.februar

Velkommen til vårt årlige møte!

Nesodden IF Turn avholder sitt årlige møte mandag 27.februar 2017 kl. 19:00-21:00 i NIF-huset.

Sakspapirer vil være tilgjengelig på vår hjemmeside innen 20.februar 2017. Det vil ikke deles ut papirer på det årlige møtet.
Saker som skal behandles må være mottatt av Turnstyret innen 14.februar 2017.

 

Om stemmerett

Husk at for å være stemmeberettiget må man ha gyldig medlemskap i Nesodden IF som trer i kraft minst én måned før det årlige møtet i gruppen / årsmøtet i foreningen.

Info om stemmeberettigelse (scroll ned til §6)

Info om medlemskap i Nesodden IF

 

Mvh

Styret i Nesodden IF Turn

 

(sist oppdatert 04.01.2017 / AIN)