Aktuelle stevner og terminliste 2018

Oppdatert 30.8.18 LH

 

Nesodden IF Friidrett vil gjerne at utøverne deltar på friidrettsstevner. Det arrangeres stevner i hele landet året rundt; ute i sommerhalvåret og innendørs om vinteren.

Komplett terminliste finner dere alltid på https://www.friidrett.no/aktivitet/terminliste/webdel—terminliste/.

Under menypunktet Stevner/Påmelding øverst på nettsiden vår finner dere nyttig informasjon hvis dere lurer på hvordan man melder seg på til eksterne stevner. For øvrig er det bare å ta kontakt med oss på friidrett@nesoddenif.no med spørsmål.

Lisens – viktig!
Det er også viktig at utøvere som er 13 år eller eldre leser informasjon om lisens under Stevner/Lisens. Per 1.1.18 må alle som er født i 2005 eller tidligere løse helårslisens for å delta på stevner. Ta gjerne  kontakt på
friidrett@nesoddenif.no hvis dere lurer på noe rundt dette!

Startkontingenten, etteranmelding og ikke møtt: Når utøverne våre deltar på eksterne stevner, betaler klubben startkontingent. Imidlertid er det slik at hvis man melder seg på etter at påmeldingsfristen er utløpt, ilegger arrangøren et gebyr/tar dobbel startkontingent per øvelse. Fra og med Tyrvinglekene 15. – 17. juni 2018 (påmeldingsfrist 7. juni), vil praksis være at dersom en utøver etteranmelder seg til et stevne/øvelser, så må utøveren selv betale differansen mellom ordinær startkontingent og kravet fra arrangørklubben (altså selve etteanmeldelsesavgiften). Hvis startkontingenten i en øvelse er kr. 100 og etteranmeldingsavgiften er kr. 200, må det betales inn kr. 100. Differansen innbetales til friidrettens kontonummer 1603.08.13123 idet etteranmelding skjer. Merk betalingen med «etteranmelding», navn på utøver og hvilket stevne det gjelder. Slike ekstra kostnader kan enkelt unngås ved at man melder seg på innen påmeldingsfristens utløp.

 I tillegg vil det fra og med Tyrvinglekene 2018 være slik at dersom en utøver er påmeldt til et stevne/øvelser, men ikke deltar allikevel, skal startkontingenten dekkes av utøver. Unntak gjøres dersom man blir syk eller skadet etter at fristen for å melde seg av er utløpt. Forutsetningen for at en slipper å betale startkontingenten selv i slike tilfeller er at ansvarlig gruppetrener er varslet før konkurransen starter. Innbetaling skjer til kontonummeret ovenfor og merkes med «ikke deltatt», utøvers navn og hvilket stevne/øvelse det gjelder. Avmelding fra stevner/øvelser gjøres i Min idrett innen påmeldingsfristen utløper. Etter at fristen er utløpt, er det normalt ikke mulig å melde seg av.

Utendørsstevner 2018:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *