Forsikring/Lisensiering

Medlemmer t.o.m. 12 år

Alle medlemmer tom. 12 år er forsikret gjennom Barneidrettsforsikringen:
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/

Nesodden IF

Nesodden IF er forsikret gjennom Gjensidiges Lag og Klubbforsikring.
https://www.gjensidige.no/naringsliv/bransjer/Lag+og+klubb/

Det ligger ikke forsikring i treningsavgiften for den enkelte gruppen i Nesodden IF (med unntak av lagslisens for fotballag påmeldt i seriespill.)

HUSK: Betal medlemskap og forsikre deg. Uten betalt medlemskap har du ingen forankring eller rettigheter innen norsk idrett. NIF-kontoret er alltid behjelpelig.

Medlemmer som konkurrerer for Nesodden IF

Obligatorisk: Alle som skal konkurrere for Nesodden IF utenfor kommunen skal være forsikret gjennom lisens=forsikring fra sitt forbund. Lisens blir utskrevet fra forbund, eller gjennom lagslisens (gjelder fotball).

NB: Det finnes alltid tilbud om utvidet lisens.

Medlemmer f.o.m. 13 år

Frivillig: Medlemmer fra fylte 13 år som mottar trening og ikke konkurrerer er IKKE forsikret og må frivillig gjøre dette selv, enten privat eller gjennom sitt forbund. Alle forbund har tilbud om forsikring. Se nedenfor.

Back to Top