Dommerregninger

Utbetaling av dommerhonorarer

Utbetaling av dommerhonorarer SKAL skje ved betaling direkte på konto. Det er ikke lenger tillatt å utbetale dommerhonorarer i kontanter. Korrekt skjema skal velges, fylles ut komplett, og sendes via epost til administrasjonen, evt. legges i den hvite postkassen utenfor NIF-kontoret. Behandlingstid er ca. 1 uke; noe avvik kan forekomme ifm ferieavvikling.

Valg av skjema for dommere

Klubbdommere (fotball) bruker denne dommerregningen for Miniputtseriekamper (og andre 5’er fotballkamper); dommerhonorar er kr 150,-: Dommerregning Klubbdommer
Klubbdommere (fotball) bruker denne dommerregningen for 7’er, 9’er og 11-er kamper satt opp av Oslo Fotballkrets ihht dommersatsene oppgitt i skjemaet: Dommerregning OFK 7’er, 9’er og 11’er fotball  (Unntaket er for kamper berammet på Myklerud; da er dommerhonoraret for 7’er kamper i klasser G/J 11/12 kr 250,- ihht vedtaket i Fotballstyret 26.09.2016.)
Basketdommere bruker denne: Dommerregning-basket

Utfylling av skjemaet

Dommerregningen skal fylles ut av dommer.

  • Dato, hjemmelag og bortelag MÅ oppgis – og det må være lesbart
  • Dommer fyller ut navn, adresse og sitt kontonummer; dersom dommeren ikke er kontoeier, skal kontoeierens navn føres opp
  • Lagleder og dommer skriver under (bekrefter at kampoppdrag er utført)
  • Dommer leverer regning til NIF-kontoret (hvit postkasse utenfor NIF-kontoret); evt scanne inn/knipse bilde og sende til post@nesoddenif.no med «dommerregning» i emnefeltet.

 

(OBS! Det skal ikke lenger utbetales kontanter for utførte dommeroppdrag!)

 

(sist oppdatert 18.04.2017 / AIN)

Krav til dommerregningen (gjelder OFK-kamper)

Dommerens ansvar
Dommeren er ansvarlig for at dommerregningen er korrekt utfylt med alle relevante opplysninger. Følgende gjelder:

  • Dommer har kun krav på faktiske reiseutgifter, dvs benyttes kollektivtransport har dommeren kun krav på dette og IKKE kilometergodtgjørelse T/R fra bostedsadresse til kamparena.
  • Dommere som ikke selv kjører bil, men blir kjørt av andre f.eks foresatte har krav på å få dekket kilometergodtgjørelse T/R fra bostedsadresse til kamparena. Men det i slike tilfeller opplyses hvem som er fører på dommerregningen. Dette påføres i tillegg i samme kolonne som dommerens navn. Personnummeret til fører også opplyses på skjemaet. I slike tilfeller skal det ikke kreves passasjertillegg.
  • Ved påføring av bompengeutlegg skal beløpet oppføres brutto. dvs det beløpet som står opplyst på skiltet ved gjennomkjøring av bom.
  • Det er til enhver tid kretsens satser som er gjeldende.
  • Det utbetales ikke diett

Les her for mer info om de nye retningslinjene fra Oslo Fotballkrets

Back to Top