Ordning for lokale aktivitetsmiddel til idretten utjamner forskjellar

Pressemelding | Dato: 05.09.2018
| Nr: 54/18

Kulturdepartementet har mottatt ein evalueringsrapport om ordninga med Lokale aktivitetsmiddel (LAM). Rapporten viser at ordninga bidrar til auka aktivitetstilbod, til å halde kostnadene ved idrettsaktivitetar nede og til å byggje under den frivillige innsatsen.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ordning-for-lokale-aktivitetsmiddel-til-idretten-utjamner-forskjellar/id2610067/

 

Comments are closed.