Fin start for gutta i 5. divisjon!

Etter et par år uten lag i seriene stilte vi i dag med et ferskt lag i 5. div., avd. A, bestående av Markus Amundsen, Daniel Jøsang, Daniel Gerola og Magnus Steen Jørgensen. Det ble 4-6 mot B72’s 6. lag, 5-5 mot Bærums Verk og 2-8 mot B72’s 7. lag, en helt respektabel innsats for […]

Ordning for lokale aktivitetsmiddel til idretten utjamner forskjellar Pressemelding | Dato: 05.09.2018 | Nr: 54/18 Kulturdepartementet har mottatt ein evalueringsrapport om ordninga med Lokale aktivitetsmiddel (LAM). Rapporten viser at ordninga bidrar til auka aktivitetstilbod, til å halde kostnadene ved idrettsaktivitetar nede og til å byggje under den frivillige innsatsen. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ordning-for-lokale-aktivitetsmiddel-til-idretten-utjamner-forskjellar/id2610067/