Velkommen til foreldremøte 2.november

Viktig informasjonsmøte for foreldre

Vi ønsker at foreldre til våre utøvere kjenner til hvordan Nesodden IF Bordtennis drives. Dette er også en viktig samling for å møtes og bli bedre kjent. En foreldre til hvert barn/ungdom må derfor stille på foreldremøtet torsdag 2. nov. kl. 20.00.  Foreldremøtet avholdes på Alværn ungdomsskole, i møterommet ved gymsalen. På møtet vil Runar Todok, styreleder og trener i Nesodden IF Bordtennis, redegjøre for hvordan Bordtennisgruppa drives, dele erfaringer og fremtidsutsikter samt har forventningsavklaring begge veier (foreldre/trener/styret.)

Vel sees på møtet!

Runar Todok
Nesodden IF Bordtennis, styreleder og hovedtrener
Mob 909 12 510

Comments are closed.