Referat årlig møte i bordtennisgruppa

Referat årsmøte Nesodden IF Bordtennisgruppen 8/2-2017

 

Tilstede: Runar Todok, Jarle Langbråten, Eva Doverby, Pia Goyer, Annette Erickson Maritvold, Anne Irene Nygård og Espen Green. Eva og Annette måtte dra fra møtet ca kl 19:10.

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden Runar beklaget og forklarte litt sen utsendelse av årsberetning. Innkallingen ble godkjent.
 2. Valg av ordstyrer og referent. Runar ble valgt som ordstyrer og Espen som referent.
 3. Årsberetning 2017 Runar la frem hvordan jobbet frem årsberetningen. Han gikk videre gjennom inndelingen og punktene:
  • Styrearbeid Normalt antall møter. Mye av styrearbeidet har gått via mail.
  • Medlems- og organisasjonsutvikling Fortsatt nedadgående medlemsmasse, men sportslig sterke de medlemmene vi har nå. Totalt antall medlemmer for 2016 var 46. Vi kommer trolig til å miste to av våre beste spillere; Rikke, og Tone, da deres mødre begge planlegger flytting til Oslo i løpet av sommeren.
  • Trenersituasjon Vi mistet brått Pelle da han skal flytte og kan ikke pendle til Nesodden. Jobber med å skaffe ny trener for en til tre dager per uke.
  • Divisjonsspill
  • Veldig bra innsats i damedivisjonen og ligger an til 3. plass. 3. divisjon har gått dårligere, først og fremst på grunn av en veldig sterk gruppe. 4. Divisjon har det vært vanskelig å stille lag til. Kan bedre seg nå.
  • Jentesamlingene Har tidligere vært en suksess, men siste gang var det ingen interesse å spore hos de andre klubbene, og ikke mulig å mobilisere foreldre. Anne Irene informerte om at gruppene kan låne NIF-huset til overnatting ved slike samlinger. Må passe på å være tidlig ute med å booke. Ved å gjøre slike samlinger åpne for flere enn de faste medlemmene, så kan dette være et viktig rekrutteringsverktøy.
  • Resultater stevner og cuper Veldig gode resultater både regionalt, nasjonalt og internasjonalt i løpet av året, med Eva sine medaljer i norgesmesterskapet og Rikke sine medaljer i nord-europeisk mesterskap som de aller gjeveste.
  • Regionsamlinger og Forbundssamlinger Stor økning i deltakelse fra klubben på regionsamling den senere tid. Rikke og Tone har vært på kadettsamlinger, mens Rikke også har deltatt på samling for juniorlandslaget.
  • Leire God kvalitet både på nasjonale og den danske leiren; absolutt å anbefale.
  • Nettsider, Facebook og Media På grunn av lite tilbakemelding og negative tilbakemeldinger fra jentene på utlagte bilder, så har Runar valgt å legge ned denne aktiviteten.
  • Kommunikasjon med foreldre og utøvere Har sluttet med nyhetsbrevet og gått tilbake til mere enkeltmailer per arrangement. SPOND er tatt i bruk for treninger. Anne Irene foreslo å bruke SPOND også til påmelding til stevner osv. Espen jobber videre med dette.
  • Valg Aurora går ut av styret. Eva ønsker å gå ut da hun kanskje vil bytte klubb for å kunne spille lagspill med en god venninne. Hun blir imidlertid sittende til dette er gjennomført.
  • Materiell Vi fikk kjøpt fem Stiga Expert bord fra Drøbak veldig rimelig. Ett bord er solgt, mens ett er i bruk på Alværn, ett er gitt bort, og to står hos Jan Magne og må finne et nytt sted så snart som mulig. Kan utplassering i Bjørnemyrhallen være et alternativ?
  • Ny hall NIF jobber med å få til en flerbrukshall til 100-års jubileet. Hallen er planlagt lagt som forlengelse av NIF-huset. Informasjonsmøte om hallen 8. mars der Runar vil delta.
  • Utebord Vil i løpet av våren merke utebord på skolene med informasjon om klubben. Mangler godkjenning fra de fleste skolene foreløpig.
 4. Regnskap 2016 Ser ut til å gå i ca 30.000,- i overskudd, som er rundt 11.000,- bedre enn budsjettert. Dette skyldes utbetalinger til Pelle for desember som er utbetalt i januar. Vi har også fått noe momsrefusjon vi ikke hadde budsjettert med. På grunn av en del utgifter regner vi imidlertid med å gå omtrent i balanse. Har ca 100.000,- på konto akkurat nå, men må likevel budsjettere med et lite overskudd også i år.
 5. Budsjett for 2017 Vanskelig å sette kontingent til gjeldende nivå når vi pt. ikke har profesjonell trener. Jarle budsjetterer med trener to ganger i uken med litt kortere reisevei enn sist. Vi må øke inntektene for å få til dette. Årsmøtet vedtok å beholde kontingentsatsene til det samme som tidligere. Årsmøtet vedtok også at klubben skal sponse påmeldingsavgift for alle NM og Stiga 11. Jarle kommer med ny versjon av budsjettet basert på disse endringene. Årsmøtet godkjenner budsjettet med disse endringene.
 6. Valg Årsmøtet ga styret fullmakt til å få inn et kvinnelig medlem til. Følgende personer ble valgt inn i gitte roller:
  • Runar som leder
  • Jarle som økonomiansvarlig
  • Eva, Espen og Pia som øvrige styremedlemmer.

 

 

Espen Green Referent

Comments are closed.