ÅRSMØTET

Årsmøtet blir onsdag 11. mars kl. 19.00 i Klubbhuset (barnehagen) på Berger.

For å ha stemmerett og være valgbar på idrettsforeningens møter må man være fylt 15 år, hatt gyldig medlemskap i minst én måned, og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov § 2-5. Ingen har mer enn én stemme og ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Velkommen!

Comments are closed.