Trafikalt grunnkurs på Berger!

Klubbens samarbeidspartnere Nesodden Trafikkskole og Martins Kjøreskole arrangerer nå det første trafikale grunnkurset på Berger for klubbens medlemmer! Planen er å gjennomføre 2 slike kurs på Berger hvert år, 1 vår og 1 høst. Man kan selvfølgelig også melde seg på kursene Martins Kjøreskole og Nesodden Trafikkskole arrangerer utenfor dette også, men sørg for å ta både trafikalt grunnkurs og kjøreopplæring hos disse!

Nesodden IF anbefaler Nesodden Trafikkskole og Martins Kjøreskole. De har begge lang erfaring.

Kurset starter kl 17:00 alle dager og har 17 undervisningstimer fordelt over 4 kursdager. I tillegg kommer mørkedemo for godkjent kurs før man kan begynne å øvelseskjøre. Det er begrenset antall plasser på kurset og førstemann til mølla som gjelder. Vi gjør også oppmerksom på at ved få påmeldte kan kurssted bli flyttet til kjøreskolenes lokal på Tangen.

Kursinfo:

  • Påmelding per e-post til info@nesoddentrafikkskole.no, legg «Trafikalt Grunnkurs NIF» i emnefeltet. I tillegg må påmelding inneholde navn og e-postadresse. Påmelding er bindende.
  • Onsdag 8. oktober (Administrasjonsbygget)
  • Torsdag 9. oktober (NIF Huset)
  • Mandag 13. oktober (NIF Huset)
  • Onsdag 15. oktober (Administrasjonsbygget)
  • Pris trafikalt grunnkurs kr 990,-
  • Pris mørkedemo kr 1 600,-

Lykke til med kjøreopplæringen hos martin_kjoreskoleog Nesodden_trafikkskole_200

Comments are closed.