Basketstyret

Hvem gjør hva i basketstyret, og hvem bør jeg kontakte?

For generelle henvendelser kan du sende epost til nesoddenifbasket@gmail.com

Her ser du ansvarsområder for medlemmene i basketstyret;

Gøril Wold Wægger – leder, kontaktes ifm sponsorer, forhold som bør opp i NIF, NIR eller kommunen gww@mymaze.com

Ståle De Lange Kofoed – nestleder, ansvar for trener- og laglederoppfølging og rekruttering staled@gmail.com

George Turk – arrangementsansvarlig. Kontaktperson for Easy Basket. George.turk@telenor.com

Helen Michelle Moe – Ansvarlig for kontakt med krets, forbund, informasjonsfordeling og publisering i sosiale medier og nettside helen.michelle@hotmail.no

Marianne Derlick – Medlemsansvarlig, inn- og utmeldinger. Kontakt med lagledere for å oppdatere laglister mderlick@gmail.com

Svein Erik Strand Rødvik – Økonomiansvarlig. Kontaktes ved refusjon av utlegg, påmeldinger til cuper etc. Følger opp trenerkontrakter- lønn og politiattester svein.erik.rodvik@gmail.com

Lena Lande Wekre – Sekretariatsansvarlig, opplæring og oppfølging av sekretariatet og medisinsk utstyr lenalw@online.no

 

Basketstyret 2017/2018 Rolle tlf epost
Wægger, Gøril Wold Styreleder 97009234 gww@mymaze.com
Kofoed, Ståle de Lange Sportslig ansvarlig 41631950 staled@gmail.com
Rødvik, Stein Erik Økonomi 40038170 svein.erik.rodvik@gmail.com
Derlick, Marianne Styremedlem 97689617 mderlick@gmail.com
Wekre, Lena Styremedlem 92204862 lenalw@online.no
Moe, Helen Michelle Styremedlem 99365577 Helen.michelle@hotmail.no
Turk, George Styremedlem 90182093 george.turk@telenor.com

Årsberetning 2017

I Årsberetning 2017 Nesodden IF Basket kan du lese mer om hva som skjer i Nesodden IF Basket.

Comments are closed.