Barneidrettsbestemmelsene

Alle trenere, lagledere og tillitsvalgte i Nesodden IF skal gjøre seg godt kjent med barneidrettsbestemmelsene.

Lenke til ofte stilte spørsmål om barneidrettsbestemmelsene: https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/sporsmal-og-svar-om-barneidrett/

Barneidrettsbestemmelsene på 1 minutt

Mer om Barneidrettsbestemmelsene

Barneidrett

Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.

«Idrettens barnerettigheter» og «Bestemmelser om barneidrett» er vedtatt av Idrettstinget, og tydeliggjør idrettens anbefalinger om hvordan man skaper god aktivitet for det enkelte barn. Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.

Hvorfor har vi bestemmelser og rettigheter?

Barn skal få en positiv opplevelse hver gang de er på trening eller i annen aktivitet. I idretten skal barna ha det sosialt, føle seg trygge, ønske å prøve nye ting, og ikke være redde for å feile.

Alle idrettstilbud for barn skal være åpne for alle som ønsker å være med. Aktivitetene bør, så langt det er mulig, foregå i barnets nærmiljø. Det sparer både tid og penger – og skaper lokalt samhold.

Hvordan

Trygg og morsom barneaktivitet forutsetter gode klubbmiljøer som setter barnas behov i fokus. Et godt miljø bygges gjennom at alle kjenner hverandre, støtter hverandre, kan alle navn, er i aktivitet, får prøve nye ting, og opplever både mestring og utfordring.

Utdypende info om Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett finnes her.

Last ned brosjyre om Idrettens barnerettigheter og bestemmelser (PDF).

Barnas deltakelse i konkurranser

Må du spesialisere deg tidlig for å bli best?

Hvem sine drømmer skal du realisere?

Myte: Barn har ikke lov til å vinne

Back to Top