Årsmøtet 2018

Årsmøtedato er 10.april 2018

Årsmøtet 2018 i Nesodden IF avholdes i NIF-huset kl. 19:00 tirsdag 10.april 2018.

Saker som skal behandles på årsmøtet må være mottatt av Hovedstyret innen 19.mars 2018.

Sakspapirer legges ut her fortløpende vil være tilgjengelig på nettsidene våre senest én uke før årsmøtet. Det vil ikke deles ut papirer på årsmøtet.

Husk at for å ha tale- og stemmerett at du må være medlem i Nesodden IF (og ha fylt 15 år.) Her finnes informasjon om medlemskap hos oss.

Alle saksdokumenter bør leses på forhånd da det ikke blir detaljert gjennomgang på årsmøtet. Det deles ikke ut i papir på møtet.

(oppdatert 03.04.2018 / AIN)
(revisjon 09.04.2018 / AIN – Kontrollkomitéens årsberetning lagt til)
(revisjon 28.04.2018 / AIN – Signert revisjonsberetning 2017 lagt til)
(revisjon 07.05.2018 / AIN – Signert protokoll fra Årsmøtet lagt til)

Protokoll fra Årsmøtet 2018

Følg denne lenken for å lese Protokoll Årsmøte i Nesodden IF 10.april 2018.

Sakspapirer til Årsmøte 2018

Back to Top