Årsmøtet 2018

Årsmøtedato er 10.april 2018

Årsmøtet 2018 i Nesodden IF avholdes i NIF-huset kl. 19:00 tirsdag 10.april 2018.

Saker som skal behandles på årsmøtet må være mottatt av Hovedstyret innen 19.mars 2018.

Sakspapirer legges ut her fortløpende vil være tilgjengelig på nettsidene våre senest én uke før årsmøtet. Det vil ikke deles ut papirer på årsmøtet.

Husk at for å ha tale- og stemmerett at du må være medlem i Nesodden IF (og ha fylt 15 år.) Her finnes informasjon om medlemskap hos oss.

Alle saksdokumenter bør leses på forhånd da det ikke blir detaljert gjennomgang på årsmøtet. Det deles ikke ut i papir på møtet.

(oppdatert 03.04.2018 / AIN)
(revisjon 09.04.2018 / AIN – Kontrollkomitéens årsberetning lagt til)
(revisjon 28.04.2018 / AIN – Signert revisjonsberetning 2017 lagt til)
(revisjon 07.05.2018 / AIN – Signert protokoll fra Årsmøtet lagt til)

Protokoll fra Årsmøtet 2018

Følg denne lenken for å lese Protokoll Årsmøte i Nesodden IF 10.april 2018.

Sakspapirer til Årsmøte 2018

Saksliste

Saksliste Årsmøte 2018 i Nesodden Idrettsforening

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2. Godkjenne innkallingen

Sak 3. Godkjenne sakslisten

Sak 4. Godkjenne forretningsorden

Sak 4 Forslag til forretningsorden

Sak 5. Velge dirigent

Sak 6. Velge referent

Sak 7. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8. Årsberetninger 2017

Årsberetning 2017 for Nesodden IF

Årsberetning Nesodden IF Basket 2017

Årsberetning Nesodden IF Bordtennis 2017

Årsberetning Nesodden IF Fekting 2017

Årsberetning Nesodden IF Fotball 2017

Årsberetning Nesodden IF Friidrett 2017

Årsberetning Nesodden IF Gym og Turn 2017

Årsberetning Nesodden IF Orientering 2017

Årsberetning Nesodden IF Ski 2017

Årsberetning Nesodden IF Skøyter 2017

Årsberetning Nesodden IF Taekwondo 2017

Sak 9. Regnskap 2017

Konsernregnskap 2017

Konsernbalanse 2017

Resultat Balanse avd 10 Hovedlaget
Resultat Balanse avd 30 Apd
Resultat Balanse avd 40 basket
Resultat Balanse avd 41 Basket L4P
Resultat Balanse avd 50 Bordtennis
Resultat Balanse avd 60 Fekting
Resultat Balanse avd 70 Fotball
Resultat Balanse avd 80 Friidrett
Resultat Balanse avd 90 Idrettsskolen
Resultat Balanse avd 100 Orientering
Resultat Balanse avd 110 Ski
Resultat Balanse avd 120 Skøyter
Resultat Balanse avd 130 Gym og Turn
Resultat Balanse avd 140 Taekwondo

Hovedlagets balanse pr 31.12.2017

Hovedlagets resultatregnskap 2017

Noter til regnskapet 2017

Nesodden IF – signert revisjonsberetning 2017

Kontrollkomiteens Årsberetning 2017

Back to Top