Årsmøtet 2018

Årsmøtedato er 10.april 2018

Årsmøtet 2018 i Nesodden IF avholdes i NIF-huset kl. 19:00 tirsdag 10.april 2018.

Saker som skal behandles på årsmøtet må være mottatt av Hovedstyret innen 19.mars 2018.

Sakspapirer legges ut her fortløpende vil være tilgjengelig på nettsidene våre senest én uke før årsmøtet. Det vil ikke deles ut papirer på årsmøtet.

Husk at for å ha tale- og stemmerett at du må være medlem i Nesodden IF (og ha fylt 15 år.) For informasjon om medlemskap hos oss, se her.

Alle saksdokumenter bør leses på forhånd da det ikke blir detaljert gjennomgang på årsmøtet. Det deles ikke ut i papir på møtet.

(sist oppdatert 14.03.2018 / AIN)

Protokoll fra Årsmøtet 2018

Protokoll

Protokoll fra Årsmøte 2018 vil publiseres her.

Sakspapirer til Årsmøte 2018

Saksliste

Saksliste Årsmøte 2018 i Nesodden Idrettsforening

Sak 4. Årsberetninger 2017

Årsberetning 2017 Nesodden Idrettsforening

Årsberetning Nesodden IF Basket 2017

Årsberetning Nesodden IF Bordtennis 2017

Årsberetning Nesodden IF Fekting 2017

Årsberetning Nesodden IF Fotball 2017

Årsberetning Nesodden IF Friidrett 2017

Årsberetning Nesodden IF Gym og Turn 2017

Årsberetning Nesodden IF Orientering 2017

Årsberetning Nesodden IF Ski 2017

Årsberetning Nesodden IF Skøyter 2017

Årsberetning Nesodden IF Taekwondo 2017

Sak 5. Regnskap 2017

Konsernregnskap 2017

Konsernbalanse 2017

 • Balanse_resultat_Hovedlaget_2017
 • Balanse_resultat_Hovedlaget_Idrettsskolen_2017
 • Balanse_resultat_Hovedlaget_AktivpåDagtid_2017
 • Balanse_resultat_Allidrett_2017
 • Balanse_resultat_Basket_og_L4P_2017
 • Balanse_resultat_Bordtennis_2017
 • Balanse_resultat_Fekting_2017
 • Balanse_resultat_Fotball_2017
 • Balanse_resultat_Friidrett_2017
 • Balanse_resultat_Gym_og_Turn_2017
 • Balanse_resultat_Klatring_2017
 • Balanse_resultat_Orientering_2017
 • Balanse_resultat_Ski_2017
 • Balanse_resultat_Skøyter_2017
 • Balanse_resultat_Taekwondo_2017

Hovedlaget Balanse pr 31.12.2017

Hovedlagets resultatregnskap 2017

Noter til regnskapet 2017 (nummerert)

Nesodden IF – signert revisjonsberetning 2017

Kontrollkomitéens årsberetning 2017

Sak 6. Forslag og saker

 

Sak 7. Fastsette medlemskontingent

Sak 7. Kontingenter 2019

Sak 8. Budsjett

Konsernbudsjett med regnkap 2018

Sak 9. Organisasjons- og handlingsplan

Organisasjons- og handlingsplan for 20178

Sak 10. Valgkomitéens innstillinger

Sak 10.1 Valg av Hovedstyret i Nesodden IF – forslag til Årsmøtet 2018

Sak 10.2 Valg av Valgkomité i Nesodden IF – forslag til Årsmøtet 2018

Sak 10.3 Valg av Kontrollkomité i Nesodden IF – forslag til Årsmøtet 2018

Sak 10.4-10.13 Valg av gruppestyrer i Nesodden IF – forslag til Årsmøtet 2018

Back to Top