Årsmøtet 2016 og Ekstraordinært årsmøte 2016

Ekstraordinært årsmøte 2016 avholdes onsdag 27.april kl.19.00 på Berger Idrettspark i NIF-huset. Sakspapirer er lagt ut her.
Alle saksdokumenter bør leses på forhånd da det ikke blir detaljert igjennom på årsmøtet. Det deles ikke ut i papir på møtet.

 

Saksliste Ekstraordinært årsmøte 2016 i Nesodden Idrettsforening

 

Sak 4. Behandle forslag og saker

Sak 4.1. Grafisk profilhåndbok Nesodden IF

Sak 4.1. Brevark Nesodden IF 2016

Sak 4.2. Omorganisering admin_økonomiansvarlig_forslag til vedtak (ekstraord_årsmøte)

 

Sak 5. Valg

Sak 5.1. Valg av Hovedstyret i Nesodden IF (ekstraord_årsmøte)

Sak 5.2-5.7. Valg av gruppestyrer i Nesodden IF (ekstraord_årsmøte)

 


Protokoll fra Årsmøtet 15.mars 2016

2016 Årsmøte protokoll


 

Årsmøtet 2016 avholdes tirsdag 15.mars 2016 kl.19.00 på Berger Idrettspark i NIF-huset. Sakspapirer legges ut her fortløpende.
Alle saksdokumenter bør leses på forhånd da det ikke blir detaljert igjennom på årsmøtet. Det deles ikke ut i papir på møtet.

Saksliste Årsmøte 2016 i Nesodden Idrettsforening

 

Sak 4. Årsberetninger 2015

Årsberetning 2015 Nesodden Idrettsforening

Årsberetning Nesodden IF Basket 2015

Årsberetning Nesodden IF Bordtennis 2015

Årsberetning Nesodden IF Fekting 2015

Årsberetning Nesodden IF Fotball 2015

Årsberetning Nesodden IF Friidrett 2015

Årsmelding Nesodden IF Gym og Turn 2015

Årsberetning Nesodden IF Orientering 2015

Årsrapport Nesodden IF Ski 2015

Årsberetning Nesodden IF Skøyter 2015

Årsberetning Nesodden IF Taekwondo 2015

 

Sak 5. Regnskap

Sak 5. Konsernregnskap 2015

Sak 5. Konsernbalanse pr 31.12.2015

Sak 5. Noter til konsernetregnskapet (gruppene) 2015

Sak 5. Hovedlagets regnskap 2015

Sak 5. Hovedlagets balanse pr 31.12.2015

Sak 5. Noter til Hovedlagets regnskapet 2015

Sak 5. Nesodden IF – signert revisjonsberetning 2015

Sak 5. Kontrollkomiteen rapport 2015

 

 

Sak 6. Forslag og saker

Sak 6.1. LOV Nesodden IF

Sak 6.2. Profilhåndbok Nesodden IF

Sak 6.3. Markedshåndbok Nesodden IF

Sak 6.4. Saksfremlegg Multisportanlegg februar 2016 komplett

Sak 6.5. Nesodden Bryteklubb_soknad om opptak i Nesodden IF

Sak 6.5. Brytegruppe_forslag til opptak av ny gruppe

Sak 6.6. Parkeringssak_sakspapirer og innstilling fra Hovedstyret

Sak 6.7. Medlemskontingent_pensjonister_forslag

Sak 6.8. Omorganisering admin_økonomiansvarlig_forslag til vedtak

 

Sak 7. Fastsette medlemskontingent

Sak 7. Kontingenter 2017_forslag til vedtak

 

Sak 8. Budsjett

Sak 8. Konsernbudsjett med egenkap 2016

 

Sak 9. Organisasjons- og handlingsplan

Sak 9. Organisasjons- og handlingsplan for 2016- til årsmøtet

 

Sak 10. Valgkomitéens innstillinger

Sak 10.1.-10.2. Valg av Hovedstyre og valgkomite i Nesodden IF – forslag til årsmøtet 2016

Sak 10.3. Valg av kontrollkomite i Nesodden IF – forslag til årsmøtet 2016

Sak 10.4.-10.13. Valg av gruppestyrer i Nesodden IF – forslag til årsmøtet 2016

Sak 10.14. Valg av interimstyre i Nesodden IF Bryting – forslag til årsmøtet 2016

 

Back to Top