Aktivitetsrapport

Dokumentasjon av aktiviteter vi skaper for barn og unge

Nesodden Idrettsforening får tildelt støtte fra Nesodden kommune på bakgrunn av antall aktiviteter («Aktivitetstilskudd for barn og unge»).

  • Aktivitetstilskuddet beregnes på bakgrunn av aktivitet foregående år.
  • Hver aktivitet må strekke seg over en skoletime eller mer for å gi rett til tilskudd.
  • Hvis aktiviteten strekker seg over flere dager i trekk, vil hver dag regnes som frammøte (feks turneringer, cuper, stevner, renn.)
  • Hver organisasjon får beregnet et aktivitetstall på bakgrunn av antall deltakere under 19 år ganger antall sammenkomster i året.

Dokumentasjonen over gruppenes aktiviteter meget viktig å holde oversikt over og få sendt inn til NIF-administrasjonen som søker hvert år på vegne av alle gruppene. Alle opplysninger i søknaden må kunne dokumenteres, også fremmøte. Om du trenger mal for fremmøteliste for din treningsgruppe, finner du den her: mal fremmøteliste.

Her finner du mal for aktivitetsrapport for din gruppe/treningsenhet.

Mal for aktivitetsrapport

Back to Top